De Vereniging Noorden Duurzaam organiseert donderdag 10 december a.s. de eerste Friese tafelmarkt voor duurzame ontwikkeling. ‘Deze tafelmarkt is bedoeld voor mensen, bedrijven, organisaties èn overheden die willen samenwerken aan de omslag naar een duurzame maatschappij. Er zijn twaalf tafels waar je terecht kunt voor thema’s als duurzame energie, duurzame inzetbaarheid, duurzame gezondheid en duurzame mobiliteit, maar ook voor ketens zoals voedsel, kleding en bouwmaterialen’, zegt Elly Pastoor, bestuursvoorzitter Vereniging Noorden Duurzaam. De provincie Fryslân, als eerste provincie lid van Noorden Duurzaam, maakt gebruik van deze methode en stimuleert hiermee de verduurzaming van ketens in de bouw, energie en transport.

‘Dankzij ons concept van regionale en lokale tafels in Fryslân, Groningen en Drenthe kunnen de bedrijven, overheden, instellingen en netwerken die lid zijn van Noorden Duurzaam eenvoudiger samenwerken. Noorden Duurzaam initieert en begeleidt dat, zorgt voor onderlinge verbinding en helpt bij de administratie en de communicatie. Deze nieuwe manier van werken maakt een echt integrale aanpak van duurzaamheidskwesties gemakkelijker. Wij bevinden ons daarmee op het raakvlak tussen bottom up en top down. Bijvoorbeeld door met meerdere tafels tegelijk te werken aan regelgeving, verdienmodellen, innovatie, educatie en communicatie’, meent Pastoor. ‘In Fryslân heeft dit voor beton, voeding en energie al tot nieuwe samenwerking en verduurzaming geleid. Met als resultaat onder andere het eerste fietspad in Fryslân van gerecycled beton, tussen Sneek en Jutrijp.’

Duurzaam glaasje water

Tijdens de tafelmarkt kan iedereen in gesprek gaan met leden van tafels over ideeën voor duurzame initiatieven. De tafels denken vanuit hun expertise mee over versterking van het idee, over opschaling naar regionaal bereik en over verbindingen met andere tafels.

Pastoor: ‘Stel je hebt een idee over een duurzaam glaasje water in de horeca. Dan is dit een kans om ondersteuning te krijgen vanuit tafels voor drinkwater, horeca, educatie, gezondheid, communicatie en financiering. Elke tafel heeft een achterban, waardoor al snel vele tientallen experts en bedrijven via korte lijnen zijn te polsen over medewerking en samenwerking. Zo worden prille ideeën tot icoonprojecten, en kunnen icoonprojecten sneller doorgroeien naar omslagen in de markt of de samenleving.’

Ook bestaande duurzaamheidsnetwerken zijn als tafel aangesloten en betrokken bij projecten waarin tafels samenwerken. De Friese Milieu Federatie maakt hier gebruik van, evenals het Netwerk Duurzame Dorpen en de Kwaliteitskring Noord-Nederland Flevoland.

De Friese tafelmarkt vindt plaats op 10 december 2015, bij Van Hall Larenstein, te Leeuwarden, van 18.00 uur tot 19.00 uur.