De eerste certificaten MVO Prestatieladder zijn uitgereikt en ingeschreven bij de Stichting Duurzaam Verantwoord / Foundation Sustained Responsibility. De drie initiatiefnemers voor de MVO Prestatieladder, de certificatie instellingen Kiwa, DNV en LRQA geven hiermee het startsein voor een nieuwe dienstverlening die in Nederland door 7 certificatie instellingen wordt aangeboden. Vier bedrijven hebben zich met hun specifieke activiteiten laten certificeren tegen deze nieuwe certificatienorm. Deze eerste certificaathouders MVO Prestatieladder zijn A. Hak Beheer B.V. , Bavaria NV, Panelen Holland B.V. en Wavin N.V.- NWE regio.

DHV heeft bierbrouwerij Bavaria geadviseerd bij het behalen van het certificaat voor de MVO Prestatieladder.

Om met de woorden van het bestuurslid Hr. C. Morsman van de Stichting te spreken: het is indrukwekkend om te constateren dat zo kort na het verschijnen van de MVO Prestatieladder de eerste certificaten al uitgereikt kunnen worden. Dat geeft aan dat de behoeftes en de ambities bij de bedrijven hoog zijn. Bij de ontvangst van het MVO certificaat werd dat ook bevestigd door de reacties van de nieuwe certificaathouders.

Deze MVO-certificatienorm voor het managementsysteem is ontwikkeld in antwoord op een groeiende vraag vanuit de markt om de inspanningen die men verricht in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen meetbaar en erkend te krijgen. De beoordelingssystematiek van de MVO Prestatieladder kent vijf niveaus waarop het managementsysteem beoordeeld wordt. De certificatienorm biedt daarmee een bedrijf de gelegenheid om te starten met MVO vanaf elk moment en stimuleert tot ontwikkeling. De keuze voor certificatie op enig niveau is vrijwillig, bevestiging wordt objectief vastgesteld en in de jaren opgevolgd door de Certificatie Instelling.

Met het certificaat en de inschrijving in het register kunnen deze bedrijven aan hun stakeholders kenbaar maken in hoeverre de organisatie maatschappelijk verantwoord onderneemt. Dit is van groot belang voor afnemers die een duurzaam inkoopbeleid nastreven, zoals de overheid.

Over de Stichting: Een unieke en constructieve samenwerking heeft er toe geleid dat al op 18 mei van dit jaar de Stichting Duurzaam Verantwoord kon worden opgericht met als doel het faciliteren van het College van Deskundigen, die verantwoordelijk is voor het beheren van de norm, en het registreren van de certificaten. Van meet af aan was het voor de Stichting duidelijk dat een breed gedragen en toegepaste norm beschikbaar moest komen en vervolgens gratis verkrijgbaar moest zijn. Immers; wat geldt voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in brede zin geldt ook voor de Stichting: IT IS OUR MORAL DUTY.

De MVO Prestatieladder Managementsysteem – Eisen en Certificatienorm is vrij beschikbaar via de website van de stichting. Hier vindt u tevens de actuele informatie over onder andere de aangesloten certificatie instellingen en de gecertificeerde organisaties.