De deelnemende organisaties waren: Academisch Ziekenhuis Groningen (AZG), ArboUnie Haaglanden, BioSoil, DHV, Gemeente Zwolle, GGZ Drenthe, Grontmij, InContext, Kunststoffenhuis ism Pernosco, managementcentrum ATOL, Philips, Reekx en Trimbos Instituut. Tijdens de lunch schoof Wim Kok, de dagvoorzitter van het BIG congres, aan.

Er heerste een open sfeer waardoor de bijeenkomst zowel plezierig als zeer nuttig was. Het programmamanagement heeft van de deelnemers veel goede input gekregen om het programma verder vorm en inhoud te geven.

Tijdens de bijeenkomst hebben de deelnemers met elkaar kunnen kennismaken en kennis kunnen nemen van de inhoud van de diverse innovatie & duurzaamheidsprojecten binnen de organisaties. Ook voerden we de eerste gezamenlijke discussies rondom het thema duurzame innovatie. De discussie verliep langs de volgende lijnen:

Wat verstaan we precies onder duurzaamheid? Immers, duurzaamheid heeft vele facetten.
Hoe kunnen we werken aan het meetbaar maken van duurzame innovatie? En hoe monitoren we de vorderingen die we maken binnen de bedrijfsprojecten afzonderlijk en bij het NIDO-programma als geheel?
Hoe kunnen we binnen ons NIDO-programma, met de bedrijfsprojecten als basis, werken aan methoden om onze resultaten overdraagbaar te maken?

Voor de volgende bedrijvenbijeenkomst, die omstreeks eind september/ begin oktober 2003 zal plaats vinden, zijn we van plan een volgende stap te maken met meer concrete interactie door:
de diverse thema’s die als rode draad door de projecten lopen inhoudelijk centraal te stellen;
een wetenschappelijk onderdeel als kader en ter verbreding aan te bieden;
één projectgebonden onderdeel, in overleg met één of meerdere van de deelnemende organisaties.

Voor het programma Kenniscreatie voor Duurzame Innovatie zijn we nog op zoek naar deelnemende bedrijven uit de productie omgeving. Belangstellenden kunnen contact opnemen met de programmasecretaresse:

José Zijlstra
telefoon: (058) 295 45 31
fax: (058) 295 45 55
e-mail: j.zijlstra@nido.nu