Een economie waarin financieel rendement, maar óók sociale en ecologische waarden betekenis hebben? Bestsellerauteur Kees Klomp laat in zijn boek Betekeniseconomie niet alleen zien dat dit kan, maar ook dat dit noodzakelijk is. Om de keerzijde van economische groei – zoals klimaatverandering, de ineenstorting van de biodiversiteit, de groeiende welvaartsongelijkheid, de polarisatie in de samenleving en de alarmerende toename van het aantal mensen met een depressie of burn-out – tegen te gaan moet een economie waarbij ecologie het uitgangspunt is het nieuwe normaal zijn.

Onze economische groei gaat gepaard met ontwikkelingen die onze samenleving fundamenteel ontwrichten. De ecologische, sociale en individuele kosten van het huidige economische systeem zijn zo hoog geworden, dat er sprake is van een existentiële crisis. Kees Klomp: “We moeten daarom op zoek gaan naar een volledig nieuw economisch narratief: de betekeniseconomie. Betekeniseconomie is een existentiële benadering van economie en koppelt ons individuele, menselijke bestaan aan het universele, natuurlijke bestaan. Ecologie is daarbij uitgangspunt.”

Een nieuwe economie: het moet en het kan

Betekeniseconomie is de boekuitgave van de openbare les die Kees Klomp op 11 november 2021 ter aanvaarding van zijn lectoraat Betekeniseconomie aan de Rotterdam University of Applied Sciences heeft gehouden. In de zeer toegankelijke boekeditie zet Kees Klomp het waarom, wat en hoe van de betekeniseconomie uiteen. En laat hij zien waarom dit nieuwe economische systeem haalbaar is en hoop biedt voor de toekomst.

“Een economie zonder ecologie heeft geen betekenis, is zinloos. De betekeniseconomie gaat over mensen en planeet en brengt daarmee de zingeving terug in ons huishoudboekje. Dat is hard nodig.” – Willem Ferwerda, CEO van Commonland

“We realiseren ons al heel lang dat geld niet gelukkig maakt. Positieve maatschappelijke impact, dát maakt gelukkig. In dit boek wordt uitgelegd wat daarvoor nodig is.” – Maria van der Heijden, directeur-bestuurder MVO Nederland

Bestel het boek hier online

Over de auteur: Kees Klomp

Kees Klomp is lector Betekeniseconomie aan de Hogeschool Rotterdam waar hij een existentiële benadering van economie onderzoekt en ontwikkelt vanuit de noodzaak om studenten in aanraking te brengen met het nieuwe economisch paradigma, waarin niet uitsluitend financieel rendement maar ook sociale en ecologische waarden betekenis hebben. Hij is medeoprichter van Thrive Institute en auteur van acht boeken over een nieuwe manier van denken over economie.

Registratie boekpresentatie 8 februari 2022: