De ict-sector moet het goede voorbeeld geven en de CO2-uitstoot verminderen. De Europese Commissie gaat daarom de ict-industrie aanmoedigen het voortouw te nemen in het verminderen van de CO2-uitstoot. De Europese ict-sector is verantwoordelijk voor twee procent van de koolstofuitstoot.

De Europese Commissie vindt dat de ict-sector oplossingen kan ontwikkelen die de hele economie ten goede komen. De meest geavanceerde computersservers verbruiken dezelfde hoeveel energie als een standaard gloeilamp. De commissie denkt dat als overal van dergelijke servers gebruikt worden dit een energiebesparing oplevert van meer dan zeventig procent.

Productiviteitsgroei
Als er geen maatregelen genomen worden, dan neemt het energieverbruik in de Europese Unie tegen 2012 met 25 procent toe. De Europese Commissie komt tot de conclusie dat ict wordt ingezet voor duurzaam gebruik dat het de energie-efficientie op alle gebieden van de economie verhoogt. Tegelijkertijd kan ict goed zijn voor veertig procent van de productiviteitsgroei.