Het in Weert gevestigde e-Fulfilment Hub lanceert, samen met partners, het “Living Lab Green Fulfilment”. Daarmee pakt het de handschoen op om de wereld van logistiek en e-fulfilment écht te verduurzamen. Onder de vlag van Keyport2020 wordt een open ecosysteem gestart voor onderzoek en innovatie in duurzame e-fulfilment. In het Living Lab worden innovatietrajecten rondom o.a. duurzaam transport, het real-time meten van CO2-uitstoot en life-cycle analysis uitgevoerd. Aangesloten partners zijn o.a. HC Distributie, Moonen Packaging, Thijs Logistiek, IM Efficiency, Blue Engineering en Gilde Opleidingen. Het Living Lab is fysiek te bezoeken op de Graafschap Hornelaan 137a te Weert.

Living Lab Green Fulfilment op weg naar 100% groene e-fulfilment

Duurzaamheid is van essentieel belang in de logistieke sector. Toch blijft de gewenste verduurzaming achterHieruit is het idee ontstaan een proeftuin rondom onderzoek en innovatie van duurzame logistiek te starten, genaamd “Living Lab Green Fulfilment”. Met het Living Lab Green Fulfilment creëren de initiatiefnemers een platform waar, in co-creatie met logistieke partners, webshops, onderwijsinstellingen en overheden, technologische en sociale innovaties worden ontwikkeld en gevalideerd. Daarmee werken zij toe naar 100% groene e-fulfilment. Het Living Lab draagt daarnaast bij aan kennisontwikkeling over duurzame e-fulfilment en zet Midden-Limburg op de kaart als dé duurzame e-fulfilment regio van Noordwest Europa.

Eerste drie innovatietrajecten gaan dit najaar van start

In het Living Lab worden zogenaamde innovatietrajecten gestart. Elk traject moet substantieel bijdragen aan het verduurzamen van de logistieke keten. Het eerste innovatietraject is het stimuleren van duurzaam vervoer. In dit traject wordt het concept SolarOnTop, van het in Helmond gevestigde IM Efficiency (een met zonnepanelen geïntegreerde trailer), in de markt getest en gevalideerd om zo elektrisch vervoer te stimuleren. Een ander innovatietraject is het ontwikkelen van een systeem om real-time de CO2-uitstoot per pakket te kunnen meten. Daarmee beoogt dit traject de grenzen te verleggen ten opzichte van huidige meetrichtlijnen inzake CO2 uitstoot. De komende jaren verwachten de initiatiefnemers meerdere innovatietrajecten te gaan starten.

Over Living Lab Green Fulfilment

Living Lab Green Fulfilment is een samenwerkingsverband van ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden uit de Keyport-regio. De initiatiefnemers – e-Fulfilment Hub, HC Distributie, Moonen Packaging, Thijs Logistiek, Bluehub, Blue Engineering, IM Efficiency en Gilde Opleidingen – hebben zich onder de vlag van Keyport2020 verenigd om hun duurzame ambities verder vorm te geven.

Afbeelding: e-Fulfilment Hub