Bij ondernemers in het MKB groeit het besef dat duurzaam ondernemen toegevoegde waarde heeft voor hun bedrijf en de omgeving. Ze zien dat het een bijdrage kan leveren aan imago, groei en winstgevendheid van hun bedrijf. Dat blijkt uit een enquête van MKB-Nederland en ING Bank onder brancheverenigingen. Belangrijke uitkomst is dat vrijwel alle ondernemers positief zijn over duurzaam ondernemen en met dit thema aan de slag willen gaan. Duurzaam ondernemen blijkt echter een breed en abstract begrip waarover nog geen gerichte informatie voorhanden is. Ondernemers hebben behoefte aan handreikingen over hoe ze op een praktische manier invulling kunnen geven aan duurzaam ondernemen.
Om in de behoefte aan praktische informatie te voorzien introduceren MKB-Nederland en ING Bank de website www.duurzamegroei.nl. De ondernemer vindt op deze site tips en praktijkvoorbeelden, kan zich vergelijken met zijn branchegenoten en zijn duurzaamheid testen. Hij kan direct aan de slag met een actielijst. Deze komt tot stand door het invullen van elf korte vragen en geeft inzicht in welke duurzame inspanningen kunnen lonen.
Met de introductie van de website willen ING Bank en MKB-Nederland duurzaam ondernemen binnen het MKB ondersteunen. Hans Hagenaars, Directeur ING Bank Nederland: “Duurzaam ondernemen hoort; we hebben als bedrijfsleven een verantwoordelijkheid voor de maatschappij. Maar net zo belangrijk voor het MKB: duurzaam ondernemen loont! Koplopers op het terrein van duurzaam ondernemen laten dat voortdurend zien. Veel ondernemers missen echter de handvatten om met de koplopers mee te gaan. Met de website willen we juist deze groep van dienst zijn.”
MKB-Nederland-voorzitter Loek Hermans: “Als voor ondernemers duidelijk is wat duurzaam ondernemen kan opleveren en hoe ze hier vorm aan moeten geven, willen ze hiermee graag aan de slag. Regelgeving van de overheid – duurzaam ondernemen ‘omdat het moet’, zonder dat de opbrengsten in beeld komen – is fnuikend voor de motivatie. De overheid zou een impuls aan duurzaam ondernemen kunnen geven door de totstandkoming van samenwerkingsverbanden te subsidiëren die gericht zijn op een duurzame aanpak, bijvoorbeeld ter verhoging van de leefbaarheid in de wijken. Het is belangrijk dat er trekkers zijn voor concrete initiatieven en dat er samenwerking wordt georganiseerd tussen partijen die elkaar nodig hebben.”