Op basis van groeicijfers over de afgelopen jaren verwacht ABN AMRO dat tegen 2022 sprake is van een kantelpunt in de duurzame voedselconsumptie in Nederland. Het verwachte omzetaandeel van 15 procent is dan substantieel en op een punt waar consumenten het voorbeeldgedrag van anderen gaan volgen. Een weg terug is er dan niet meer. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor de inkoop en het assortiment van supermarkten en de manier waarop zij met klanten over duurzaamheid communiceren. Consumenten kijken hierbij ook kritisch naar hoe supermarkten met het vraagstuk voedselverspilling omgaan. Zo wordt wereldwijd een derde van de totale voedselproductie weggegooid voordat deze de consument bereikt. Dit vertegenwoordigt een waarde van 550 miljard euro.

Foodretailer kan rol spelen in transitie naar duurzame keten

Van de jaarlijkse voedselverspilling is de helft afkomstig van consumenten. In Nederland gooien consumenten jaarlijks zo’n 2,5 miljard euro aan voedsel weg: ruim 150 euro en 50 kilo voedsel per persoon. Daarnaast verspilt de Nederlandse keten van producenten, tussenhandel, horeca en de supermarkten 2,5 miljard euro aan voedsel per jaar. De supermarkten hebben een aandeel van 7 procent in de voedselverspilling, maar kunnen volgens ABN AMRO grote invloed uitoefenen op het verduurzamen van de keten en het consumptiegedrag van consumenten. Zo kan de food-retailer een cruciale rol spelen als punt waar het inkoopvolume zich concentreert, in de eigen operatie en door het beïnvloeden van de consument. De supermarkt bepaalt steeds vaker waar het voedsel vandaan komt en wat en hoe de klant consumeert.

Cruciale rol supermarkten bij tegengaan voedselverspilling

70 procent van de consumenten geeft aan een bijdrage aan verduurzaming te willen leveren door het terugdringen van voedselverspilling. Dit doen zij vanuit de overtuiging dat het terugdringen van voedselverspilling het meeste bijdraagt aan het verduurzamen van het voedselsysteem. Diverse lokale initiatieven om voedselverspilling tegen te gaan, tonen ook aan dat het onderwerp leeft onder consumenten. ABN AMRO benadrukt dat foodretailers door hun grote inkoopvolume veel invloed hebben op de manier waarop voedsel geproduceerd en geconsumeerd wordt. “Supermarkten kunnen hierbij een rol spelen door leveranciers te selecteren die het tegengaan van voedselverspilling belangrijk vinden, maar kunnen ook in de eigen operatie stappen zetten. Bijvoorbeeld door middel van flexibele pricing kunnen producten met een aflopende houdbaarheidsdatum goedkoper worden aangeboden en kunnen consumenten besparen op hun voedselaankopen”, vertelt Henk Hofstede, Sector Banker Retail van ABN AMRO. “Ook kunnen kosten worden bespaard door de keten te verkorten en producten rechtstreeks af te nemen van lokale duurzame producenten. Zo kunnen vraag en aanbod lokaal beter op elkaar worden afgestemd en worden afvalstromen geminimaliseerd. Een betere voorlichting naar de consument helpt ook diens koelkast beter te managen. Een duurzame voedselketen heeft voor de supermarkt op de langere termijn een positief effect op het voorkomen van bederf,  de directe kosten, logistiek en het vergroot de binding met de klant.” Foodretailers zullen meer werk moeten maken van hun verspillings- en duurzaamheidsstrategie, zodat de consument in 2022 bij hen blijft winkelen.

Het volledige rapport is hier te downloaden.