Wanneer de zorgsector in het nieuws is, gaat het vaak over vergrijzing, de stijgende zorgkosten en de alsmaar stijgende premies voor de zorgverzekering. Maar deze alsmaar groeiende sector gebruikt ook flink wat energie en water. Qua aandacht voor duurzaamheid loopt de zorgsector nog behoorlijk achter op het bedrijfsleven, terwijl er door energiebesparing ook veel geld bespaard kan worden. Maar daar begint langzaamaan wel wat verandering in te komen. Instellingen die wel aandacht hebben voor duurzaamheid zien naast kostenbesparing en minder milieuvervuiling ook nog als voordeel dat het personeel trots is op hun instelling en dat die reputatie helpt bij het aantrekken van nieuw gemotiveerd personeel. En ook een enkele zorgverzekering neemt wat verantwoordelijkheid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Duurzame ontwikkelingen bij zorginstellingen

Een belangrijke ontwikkeling die in een aantal ziekenhuizen plaatsvindt is het filteren van afvalwater, om te voorkomen dat er medicijnresten het riool in lopen. Er zijn ook diverse instellingen die voor meer duurzaamheid in de keuken zorgen, door verse maaltijden te maken met zo veel mogelijk lokale ingrediënten van het seizoen. Uit ervaring blijkt dat dit niet alleen beter is voor het milieu, maar dat de patiënten ook nog sneller beter worden van deze gezonde verse maaltijden. Met het de oplossing van het innovatieve bedrijf Pharmafilter wordt biogas geproduceerd uit het afval van ziekenhuizen, waardoor de hoeveelheid vast afval met wel 90% kan afnemen. En waarbij het biogas door het ziekenhuis gebruikt kan worden als duurzame energiebron.

Wat doen de zorgverzekeraars aan duurzaamheid?

Hoe kan je als consument eigenlijk invloed uitoefenen op duurzame ontwikkelingen in de zorg, bijvoorbeeld bij je keuze voor je zorgverzekering 2019? De zorgverzekeraars zijn tot nu toe niet betrokken bij de ontwikkelingen op dit gebied in de zorginstellingen. Een aantal verzekeraars scoort wel goed op maatschappelijk verantwoord ondernemen, zoals a.s.r., maar deze gegevens zijn alleen bekend per verzekeringsgroep, niet specifiek voor de zorgtak. Menzis heeft wel een deel van haar website aan duurzaamheid gewijd. Maar bij hen staat duurzaamheid niet alleen voor het milieu zo min mogelijk belasten met hun eigen activiteiten, maar ook voor een duurzaam verdienmodel en duurzame financiering. VGZ richt zich ook voornamelijk op vermindering van de milieuvervuiling binnen het eigen bedrijf, zoals het energiezuinig maken van panden en het aanschaffen van zuinigere leaseauto’s. Een meer indirecte duurzame ontwikkeling waar de zorgverzekeraars ook mee bezig zijn is preventie van ziektes. Zo biedt Menzis het programma ‘SamenGezond’. Het lijkt erop dat dit soort initiatieven zich in de toekomst nog verder zullen ontwikkelen. Maar al met al zetten verzekeraars zich nog weinig in voor duurzame ontwikkelingen in de zorgsector zelf, dus het is onmogelijk om hier zelf een rol in te spelen bij de keuze voor je zorgverzekering 2019.