Betrokken ouders, inzicht in de afhankelijkheid in de wereld en contact met mensen uit andere culturen blijken een rol te spelen in het duurzame gedrag van Nederlandse jongeren (12 tot en met 17 jaar). De meest bepalende factor voor duurzaam gedrag bij jongeren is echter altruïsme. De houding waarbij je mensen wilt helpen zonder dat eigenbelang daarin meespeelt, gaat onder jongeren vaak samen met duurzaam gedrag. Zo verspillen altruïstische jongeren minder energie, gaan ze bewuster om met afval, doen ze meer vrijwilligerswerk en praten ze vaker over problemen in de wereld. Dit blijkt uit representatief onderzoek van Kaleidos Research onder ruim 1.800 Nederlandse jongeren. Dit jaarlijkse onderzoek startte in 2012. 

Ouders als voorbeeld

Naast altruïsme, speelt ook het voorbeeld dat ouders geven aan hun tieners een rol. Als ouders zich thuis ‘duurzaam’ gedragen, bijvoorbeeld rekening houden met het milieu en zich inzetten voor de samenleving door vrijwilligerswerk, dan gedragen hun tieners zich ook duurzamer. Goed voorbeeld doet dus volgen.

Inzicht hebben in wederzijdse afhankelijkheid

Een derde factor in duurzaam gedrag is het begrijpen van de afhankelijkheid die er bestaat tussen mensen en landen wereldwijd. Het merendeel van de Nederlandse jongeren heeft goed inzicht in de wederzijdse afhankelijkheid, maar niet iedere jongere is zich er even bewust van dat zijn of haar gedrag hier in Nederland invloed heeft op het leven in landen ver weg, en andersom. Zo is zeven op de tien jongeren zich bewust van het feit dat kleding die zij kopen goedkoop kan zijn doordat arbeiders elders in de wereld weinig verdienen. Aan de andere kant is maar 37 procent van de tieners ervan overtuigd dat rijke landen er baat bij hebben om arme landen te helpen. Jongeren die inzicht hebben in die wederzijdse afhankelijkheid, lijken in hun dagelijkse gedrag vaker afwegingen te maken die de duurzaamheid van de wereld ten goede komt. Ten slotte gedragen jongeren die (meer) contact hebben met mensen uit andere culturen zich duurzamer.

Jongeren steeds minder overtuigd van gelijkwaardigheid
In deze studie werd ook onderzocht welke houding jongeren hebben ten opzichte van de wereld. Opvallend is dat Nederlandse jongeren in de afgelopen drie jaar minder overtuigd zijn geraakt van het gegeven dat alle mensen wereldwijd aan elkaar gelijkwaardig zijn. In de studie zijn verschillende aspecten van gelijkwaardigheid uitgevraagd, en de afname is het sterkst terug te zien als het gaat om ‘economische’ gelijkwaardigheid. Nederlandse tieners vinden steeds minder dat de kans op een baan in Nederland voor buitenlandse arbeiders gelijk moet zijn aan de kans op werk voor de Nederlandse jongere zelf.