Met Asito als nieuwste partner breidt Duurzame Dinsdag haar scope uit naar Sociale Duurzaamheid. Duurzame Dinsdag verzamelt alle duurzame initiatieven in Nederland en bundelt deze om op de eerste dinsdag van september de beste ideeën in het zonnetje te kunnen zetten. Tot nu toe kwamen duurzame ideeën rondom milieu aan bod. Vanaf 2016 kunnen ook ideeën in het sociale domein worden ingestuurd.

Maurits Groen, jury voorzitter Duurzame Dinsdag: “Mensen nemen steeds meer zelf de verantwoordelijkheid voor hun leefomgeving en welzijn. Deze initiatieven verdienen een plek op Duurzame Dinsdag. Ze verdienen de politieke aandacht. Want vaak kan en moet de politiek hinderpalen wegnemen -bijvoorbeeld door contraproductieve regels af te schaffen- en/of een stimulerend duwtje in de rug te geven om die initiatieven ten volle tot hun recht te laten komen. Daarom zijn we ook blij met de samenwerking met Asito, dat zelf als bedrijf de sociale duurzaamheid van en door werknemers stimuleert.”

Hans van Leeuwen, directeur HR bij Asito: ‘Duurzaamheid is voor Asito een goede balans tussen de drie P’s van People, Planet en Profit. Asito zet zich in om de thema’s integratie, diversiteit en inclusiviteit op de agenda te krijgen in het Nederlandse bedrijfsleven. Hoewel we erg veel aandacht besteden aan het milieu, kunnen wij als schoonmaakorganisatie de meeste positieve impact leveren op het thema People. Door partner te worden van Duurzame Dinsdag kunnen we samenwerken aan meer aandacht voor de menselijke kant van duurzaamheid. Wij zullen een prijs beschikbaar stellen voor het beste idee rondom sociale duurzaamheid en helpen dit initiatief verder te ontwikkelen.’

Over duurzame dinsdag Duurzame Dinsdag verbindt de samenleving en politiek. Jaarlijks worden honderden duurzame initiatieven verzameld. Alle initiatieven worden in het speciale Duurzame Dinsdag koffertje op de eerste dinsdag van september aangeboden aan Het Kabinet. Staatsecretaris Mansveld nam in september 2014 en 2015 het koffertje in ontvangst. Het Kabinet ontvangt tevens ieder jaar advies hoe ‘het klimaat’ voor duurzame initiatieven verbeterd kan worden. Uniek aan Duurzame Dinsdag is deze brug naar de politiek.

Op Duurzame Dinsdag wordt bekend gemaakt welke ideeën in de prijzen zijn gevallen. Ook worden er op deze dag mensen die veel hebben betekend voor Duurzaamheid in Nederland onderscheiden met het nationale duurzame lintje. Sinds 2012 wordt de Duurzame troonrede geschreven en uitgesproken door de nummer 1 van de Trouw top 100. Afgelopen jaar was dit Bas Eickhout. Naar aanleiding van de analyse en de troonrede wordt de dialoog met Tweede Kamerleden gevoerd.