De coronapandemie zorgt voor een cruciaal keuzemoment wat betreft de economische koers die ons land gaat varen. Gaan we terug naar een economie met opkopen en weggooien als hoogste vorm van menselijk geluk? Of laten we dit moment niet voorbij gaan en kiezen we ervoor om naast het denken in markten ook te investeren in het menszijn, de waardering voor elkaar? Deze vraagstukken behandelt hoogleraar Jan Jonker vandaag in de door hem uitgesproken Duurzame troonrede.

Jonker presenteert vandaag op Duurzame Dinsdag ‘zeven breekijzers’ die moeten bijdragen aan een meer duurzame en menswaardige maatschappij. Zo pleit hij onder andere voor een verschuiving van het belasten van arbeid naar het belasten van gebruik van grondstof en uitstoot. Ook meent hij dat producenten verantwoordelijk moeten worden gemaakt voor de volledige functionele levenscyclus van hun product. Lees hier de volledige tekst van de Duurzame Troonrede.

Duurzame Lintjes

De Duurzame Lintjes gaan dit jaar naar Johan Vollenbroek en Jasper Vis.

Johan Vollenbroek heeft er na jarenlang stug volhouden mede voor gezorgd dat niemand meer om het stikstofvraagstuk heen kan. Vollenbroek is voorzitter van Mobilisation for the Environment, de milieu-organisatie die tot aan het Europese Hof het stikstofbeleid van de Nederlandse regering aanvocht. Met succes: het hof, en in navolging daarvan de Nederlandse Raad van State, oordeelde dat het beleid in strijd is met de Europese wet voor natuurbescherming.

Jasper Vis weet als geen ander met zijn blog vol feiten het debat over energie en klimaat zuiver te houden: https://jaspervis.wordpress.com/

Winnaars themaprijzen

RAW Paints is met haar verfpoeders de winnaar van de ING Circulair ondernemen prijs 2020!
RAW Paints heeft een verfpoeder ontwikkeld waarbij water pas wordt toegevoegd op het moment van schilderen. Dat voorkomt verspilling en bulky gesleep met water verspild tijdens productie en transport. En wordt er geen verf verspild, doordat met de poeder alleen de gewenste hoeveelheid gemengd kan worden. Door het ontbreken van vluchtige organische stoffen (VOS) is de verwerking van deze verf niet schadelijk voor producent, schilder en consument. En door te werken met poeder zijn er geen pesticides en conserveringsmiddelen nodig om de verf houdbaar te houden. www.rawpaints.com

De winnaar van de Lidl Voedselprijs is Wakuli!
Wakuli wil de koffieketen zowel sociaal als ecologisch verduurzamen. Dit doen zij door langetermijn-relaties aan te gaan tussen boeren en consumenten. De boeren met wie Wakuli samenwerkt verbouwen hun koffies duurzaam door afvalstromen te herwaarderen en de ecosystemen in stand te houden. Ook in de keten van boon tot kop vermindert Wakuli de milieu-impact. Wakuli ondersteunt coöperaties die gericht zijn op het verbeteren van de sociale en economische situatie van de lokale samenleving met behoud van cruciale traditionele kennis.
www.wakuli.com

De VHG Groenprijs gaat dit jaar naar….. Zorg in de Tuin.
Dit platform zorgt samen met partijen als zorginstellingen, hoveniers, kwekerijen, buurtgenoten en fondsen dat verwaarloosde tuinen en lege balkons worden vergroend. Daarna komt er regelmatig een tuinhulp op bezoek, om samen met de cliënt de tuin te onderhouden en een praatje te maken. Zo werken ze aan meer groen en minder eenzaamheid. www.zorgindetuin.nu

De winnaar van de Greenchoice Energieprijs is de ICECUBE van Dutch Climate Systems!
De ICECUBE is een uit afvalplastic opgebouwde airco op basis van indirecte verdampingskoeling, die 80% energie bespaart en water als natuurlijk koelmiddel gebruikt. De ICECUBE levert daarnaast het hele jaar door ventilatielucht en warmteterugwinning. Drie apparaten in één!
www.dcs.cool

De winnaar van de Asito Sociale-innovatieprijs is Dress case
Door middel van workshops binnen zorginstellingen en kledingplannen op maat bij individuen wil Dress Case een bewustwordingsproces op gang brengen over de kracht van kleding, zodat kleding kan worden ingezet ten behoeve van het welzijn van mensen met een beperking. Dit prachtige initiatief zorgt voor behoud van hun eigen regie, gelijkwaardigheid, eigenheid, aandacht en er mogen zijn.  www.dresscase.nl

De winnaar van de Duurzame Dinsdag prijs is Caring Farmers.
Dit is een nieuwe beweging waarbij boeren, burgers, wetenschappers en ketenpartijen zich kunnen aansluiten om samen aan een nieuwe vorm van voedselvoorziening te werken die opereert binnen de grenzen van de natuur. www.caringfarmers.nl

Bekijk de hele uitzending terug: