In het huidige consensus beeld van wat professioneel maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) inhoudt, wordt transparantie gezien als één van de belangrijkste grondbeginselen. Vertellen waar je voor staat, wat je doet, hoe je presteert en wat de plannen zijn. Vooral dat laatste zou meer aandacht verdienen in de duurzaamheidjaarverslagen. Niet alleen rapporteren over het verleden, maar vooral ook ingaan op de ingezette koers op de toekomst. Dit blijkt uit een onderzoek van Royal HaskoningDHV onder de jaarverslagen van AEX genoteerde ondernemingen.

In het onderzoek (zie artikel) wordt gepresenteerd hoe de AEX ondernemingen hun verslaglegging over 2013 hebben ingericht. De opkomst van de geïntegreerde jaarverslagen, het gebruik van de Global Reporting Initiative (GRI) richtlijnen, en het extern laten beoordelen van de rapportages worden kort geanalyseerd. De belangrijkste conclusies zijn:

  • Alle AEX ondernemingen publiceren een jaarrapportage over duurzaamheid;
  • Meer dan de helft heeft financiële – en duurzaamheidrapportage samengevoegd (ruim een derde “geïntegreerd”);
  • Een kwart hanteert al de “nieuwe” GRI G4 richtlijnen;
  • Twee derde heeft op haar duurzaamheidverslaglegging een externe ‘assurance’ laten uitvoeren.

Duurzaamheidverslaglegging wordt steeds professioneler en blijft in beweging. Enkele interessante trends en ontwikkelingen worden in het artikel benoemd. Maar er zijn ook kritische geluiden over de wijze waarop er over duurzaamheid gerapporteerd wordt. De auteur roept daarom op tot het nadrukkelijk naar voren brengen van twee elementen in toekomstige jaarverslagen. Allereerst het gebalanceerd beschrijven van het veranderproces dat de onderneming doormaakt. Ten tweede het ingaan op concrete duurzaamheidverbeteringen zoals deze samen met ketenpartners worden gerealiseerd.

Download hier het artikel met de onderzoeksresultaten (pdf)

Seminar ‘Trends in corporate reporting’, C&F Report i.s.m. Royal HaskoningDHV op 18 september a.s.