Eind december verscheen er een mooie ‘ik-NRC’ in de krant ; verplichte kost voor elke professional die in deze periode dat de R van reporting in de maand actief is met jaarverslaglegging. In het voorwoord van een jaarverslag deelde de Raad bestuur mee dat ze in het begin van het jaar aan de rand van de afgrond stonden, om vervolgens twee alinea’s later opgewekt mee te delen dat ze gelukkig een stap voorwaarts hadden weten te maken…..http://www.nrc.nl/ik/2014/12/19/jaarverslag/

Een mooie symboliek voor verslaglegging over duurzaamheid, want zijn eigenlijk al die gerapporteerde duurzaamheidinspanningen en –resultaten niet gericht om als samenleving niet in de afgrond te storten waar we vanuit sociaal en ecologische optiek op af dreigen te koersen, ramkoers aarde voorkómen?

Lees het volledige blog van Rob van Tilburg, leading professional duurzaam ondernemen bij Royal HaskoningDHV