De doelstelling van het onderzoek was om inzicht te krijgen in de stand van zaken op het gebied van duurzaamheidsverslaglegging door overheden wereldwijd. Als onderdeel daarvan is er tevens een inhoudsanalyse gemaakt van bestaande duurzaamheidsverslagen die door overheden zijn uitgebracht. Daarbij is gebruik gemaakt van de drie toonaangevende databases op het gebied van duurzaamheidsverslaglegging (CorporateRegister.com, GRI en ACCA Global) en een analyseraamwerk dat eerder door de Universiteit van Amsterdam is gebruikt in een onderzoek naar duurzaamheidsverslaglegging door bedrijven.

Uit het onderzoek blijkt onder meer dat:
. Duurzaamheidsverslagen vooral door nationale overheden worden uitgebracht
. Er een grote verscheidenheid bestaat wat betreft de inhoud van de verslagen
. Slechts 27 van de 46 verslagen in het onderzoek de belangrijkste presentaties op het gebied van mens en milieu aangeven
. In minder dan de helft van de verslagen sociale prestatie-indicatoren zijn geformuleerd
. Slechts 16 verslagen uitgebreid ingaan op wie stakeholders van de organisatie zijn en waarom zij dit zijn
. De duurzaamheidsverslagen weinig informatie bieden over de ontwikkeling van en prestaties met betrekking tot het realiseren van beleid.

De voorlopers bevinden zich vooral in het Verenigd Koninkrijk en Australië. Als gekeken wordt naar het gebruik van de richtlijnen voor duurzaamheidsverslaglegging van het Global Reporting Initiative (GRI), blijkt dat Europese overheden achter lopen. Daarnaast refereert slechts een handjevol verslagen wereldwijd aan het Public Agency Sector Supplement (PASS), het supplement bij de GRI-richtlijnen dat specifiek voor overheden is ontwikkeld.

Een opvallende observatie van het onderzoek is dat de meeste verslagen niet duidelijk aangegeven wat het doel ervan is. “Het opstellen van een duurzaamheidsverslag heeft meer functies dan het afleggen van verantwoording. Voorbeelden zijn het monitoren van duurzaamheidsprestaties en het creëren van een duurzaamheidsbewustzijn binnen en buiten de organisatie, maar juist ook het formuleren van duurzaamheidsbeleid en prestatie-indicatoren kunnen functies van zo’n proces zijn. De GRI PASS-richtlijnen kunnen overheden daar een uitstekende dienst bij bewijzen, maar de resultaten van het
onderzoek wijzen erop dat maar heel weinig overheden op die manier gebruik maken van die richtlijnen”, aldus Lars Moratis. “Er ligt dus een duidelijke uitdaging èn er liggen instrumenten om die uitdaging aan te gaan.