Daarnaast groeit het bewustzijn dat de consument in toenemende mate een voertuig wenst dat op alternatieve brandstof rijdt. Ruim 60% van de producenten realiseert zich inmiddels dat consumenten dit een belangrijke eigenschap vinden. In 2007 was dit 53%. Bijna 30% van de bedrijven verwacht dat volgend jaar meer dan 800.000 voertuigen verkocht zullen worden die op alternatieve brandstof rijden.

Hoewel zowel de omgeving als de consument eisen stellen aan de branche, ziet de mondiale automobielsector de toekomst met vertrouwen tegemoet. Ondanks ook de wereldwijde overcapaciteit en de onzekere economische vooruitzichten, neemt het vertrouwen dat de sector op korte termijn weer winst zal maken toe. Ruim 25% van de autoproducenten verwacht dat de mondiale winst de komende vijf jaar zal stijgen en 14% voorziet de komende jaren een daling. De sector is hiermee aanzienlijk positiever dan een jaar geleden. Toen voorzag slechts 16% een stijging van de winst en verwachte 35% een daling.

“De industrie heeft het diepste dal duidelijk gehad en richt zich weer op de toekomst, waarbij investeringen in nieuwe technologieën, productie efficiency en kwaliteit voorop staan”, constateert Johan Faber, segmentleider Automotive bij KPMG. Faber: “De producenten verwachten de komende twee jaar aanzienlijke investeringen in nieuwe modellen en nieuwe technologieën, alsmede in productiecapaciteit in Azië. Niet investeren leidt onvermijdelijk tot een afkalving van het marktaandeel.”

De investeringen in China zijn de laatste jaren dermate intensief geweest dat de bedrijven verwachten dat het aantal in China verkochte auto’s het aantal in de Verenigde Staten verkochte exemplaren binnen vijf jaar zal evenaren.

Faber: “Ruim 80% van de onderzochte bedrijven verwacht dat binnen nu en vijf jaar jaarlijks 12 miljoen auto’s in China verkocht zullen worden, vooral wanneer het land in het huidige tempo blijft groeien en lenen bij de bank voor iedereen bereikbaar wordt. De bedrijven verwachten bovendien dat China de komende jaren een aanzienlijk aantal auto’s in de Verenigde Staten zal verkopen. Het gevolg hiervan is echter wel dat er op de mondiale markt grote problemen met overcapaciteit zullen ontstaan. Door de fors toegenomen aandacht voor de Chinese markt verwacht ruim 40% van de producenten dat overcapaciteit in dit land binnen nu en vijf jaar een serieus probleem zal worden.”