In 2007 heeft een aantal belangrijke thema’s de aandacht gehad: de bouw van de bio-energiecentrale in Alkmaar, de realisatie van de vijfde verbrandingslijn in Dordrecht, de beëindiging van de cross-border-leasetransactie en de keuze voor een nieuwe, aanvullende verwerkingstechniek voor gft-afval waarmee het milieurendement in belangrijke mate kan worden verhoogd.

Gft-vergisting
Dit zogenoemde vergistingsproces wordt in de loop van 2008 opgestart door de geplande bouw van een vergistingsinstallatie in Zwolle in samenwerking met afvalbedrijf ROVA. Door gft-afval eerst te vergisten, kan er biogas uit gewonnen worden waarop voertuigen kunnen rijden. Wat overblijft na vergisting wordt gecomposteerd en gebruikt in de land- en tuinbouw.

De jaarrekening over 2007 is goedgekeurd door een onafhankelijke registeraccountant en ondertekend door de leden van de raad van commissarissen en de algemeen directeur.

HVC
HVC richt zich op een innovatieve en milieuverantwoorde wijze van afvalbeheer en energieproductie. Het bedrijf is in eigendom van 55 gemeenten uit Noord-Holland, Flevoland, Zuid-Holland en Friesland.