Slechts één op de twintig MKB ondernemers (5%) ziet duurzaamheid als één van de belangrijkste doelen van de onderneming voor het komende jaar. Het belang dat de ondernemer aan duurzaamheid hecht neemt toe naarmate de onderneming groter is. Ook zetten vrouwelijke ondernemers meer in op duurzaamheid dan mannelijke. Dat blijkt uit een enquête onder 1.248 MKB-ondernemers.

Winst en persoonlijke voldoening boven duurzaamheid

Het verhogen van de omzet of winst is voor meer dan de helft van de ondernemers (55%) het belangrijkste doel voor de komende 12 maanden. Dat is niet vreemd, omdat winst bedrijfseconomisch de bestaansreden van elke commerciële onderneming is. Door het gure economische klimaat van de afgelopen jaren staat winst ook hoog op de agenda en lijkt er weinig ruimte voor doelen met een langere termijn. Het is van belang dat MKB-ers ook duurzaamheid nastreven met hun onderneming; belangrijke grondstoffen worden schaarser, afval produceren wordt duurder en hergebruik van middelen kan veel kosten besparen. Toch ziet slechts één op de twintig MKB ondernemers duurzaamheid als één van de belangrijkste doelen voor de onderneming voor het komende jaar.

ing1

Bron: ING Economisch Bureau o.b.v. TNS-NIPO enquête onder 1.248 MKB bedrijven.

 

Grotere MKB-bedrijven verankeren duurzaamheid vaker in de bedrijfsdoelen

Grotere bedrijven geven duurzaamheid meer aandacht in hun bedrijfsdoelstellingen. Zo verankert 1 op de 10 MKB-ers met meer dan 20 werknemers duurzaamheid in de bedrijfsdoelstellingen, terwijl slechts 1 op de 33 ondernemers met minder dan vijf medewerkers in dienst dat doet. Dit is in overeenstemming met andere onderzoeken die aantonen dat grotere bedrijven meer oog hebben voor duurzaamheid. Zij hebben over het algemeen meer mogelijkheden om zich met duurzaamheid bezig te houden. Opvallend is dat deze relatie opgaat tot zo’n 50 werknemers. Naarmate de onderneming nog groter wordt, neemt het belang van duurzaamheid in de bedrijfsdoelstellingen in deze steekproef niet verder toe.

 

ing2

 Bron: ING Economisch Bureau o.b.v. TNS-NIPO enquête onder 1.248 MKB bedrijven.

 Vrouwen hebben meer aandacht voor duurzaamheid dan mannen

Het aandeel van vrouwelijke MKB-ondernemers dat duurzaamheid als één van de belangrijkste bedrijfsdoelstellingen voor het komende jaar beschouwt, is met 7% bijna twee keer zo hoog als het aandeel mannen (4%). Vrouwen lijken op basis van deze gegevens een hogere urgentie toe te kennen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen dan mannen.

ing3

 Bron: ING Economisch Bureau o.b.v. TNS-NIPO enquête onder 1.248 MKB bedrijven.

 

Uit onze enquête blijkt verder dat internationaal opererende MKB-bedrijven niet meer aandacht besteden aan duurzaamheid dan bedrijven die alleen op de binnenlandse markt actief zijn. De leeftijd en ervaring van de ondernemer alsmede het feit of de onderneming een familiebedrijf is of niet, hebben ook geen invloed op het belang dat MKB-ers hechten aan duurzaamheid.