Voor organisaties in de facility & workplace-markt is duurzaamheid de komende jaren nog steeds verreweg het belangrijkste thema. Dat blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van adviesbureau TwynstraGudde en branchevereniging Facility Management Nederland (FMN). 73% van de respondenten noemt duurzaamheid als belangrijkste thema over 5 jaar. 

Na acht jaar groei is de markt voor facilitaire diensten vorig jaar voor het eerst gekrompen. Toch heeft deze nog steeds een omvang van 79,8 miljard euro per jaar. Iets meer dan de helft van dit bedrag gaat naar vastgoed. De rest wordt besteed aan een waaier van diensten zoals technisch beheer en onderhoud, beveiliging, wagenparkbeheer, contractcatering, schoonmaak, textielservice, afvalmanagement en documentservices.

Meer dan 600 facilitair professionals en tien grote leveranciers onthullen in het jaarlijkse Facility & Workplace Marktonderzoek waar zij de komende jaren bij de besteding van die miljardenstroom met name op gaan letten. Zij laten zien dat er grote veranderingen aan zitten te komen. Na corona werkt Nederland anders dan voor corona.

Focus op werkplekomgeving

De meest opvallende verschuiving is de toegenomen focus op de kwaliteit van de werkplek. In het onderzoek noemen bijna twee op de drie professionals de werkplekomgeving als één van de belangrijkste thema’s die het inkoopbeleid bepalen. Vooral de manier van werken van een organisatie, flexibiliteit en efficiënt ruimtegebruik zullen de inrichting van de werkplekomgeving steeds meer bepalen, zo is de stellige overtuiging.

Kantoren veranderen blijvend

Corona heeft het werk van facilitair managers drastisch beïnvloed. Thuiswerken is een blijvertje en de inrichting van de kantooromgeving verandert permanent. Het onderzoek laat zien dat de facilitair managers voorsorteren op een situatie waarin het normaal is dat veel medewerkers een aantal dagen per week vanuit huis werken. De norm wordt dat je individueel werk thuis doet. Het kantoor krijgt een andere functie. Het wordt veel meer dan voorheen de plek om te ontmoeten, te overleggen en samen te werken. Op langere termijn zal vastgoed worden afgestoten, zo is de verwachting.

De facilitair manager thuis?

In het verlengde van kantoor komt ook de thuiswerkomgeving binnen het blikveld van de facilitair manager. Dat roept nieuwe vragen op. In hoeverre is de facilitair manager verantwoordelijk voor een gezonde werkplek thuis? Wordt hij achter de voordeur toegelaten? Wat kunnen facilitair managers doen om de thuiswerkomgeving te faciliteren? Dát er iets verandert is voor de facilitair managers zeker. De komende tijd zal blijken hoe.

Duurzaamheid nog steeds op 1

De manier van werken verandert, maar doelstellingen op het gebied van duurzaamheid, vitaliteit en gezondheid blijven staan, zeggen de facilitair managers in het onderzoek. Met name duurzaamheid blijft ook in de komende vijf jaar het inkoopbeleid bepalen. De markt organiseert zich op dit punt steeds beter en het onderwerp vindt op alle fronten doorwerking. Voor leveranciers is het belangrijk om de mate van duurzaamheid van diensten en leveringen concreet en meetbaar te maken zodat de resultaten voor inkopers zichtbaar worden.

Twee jaar geleden stond duurzaamheid voor het eerst bovenaan de lijst als belangrijkste thema in de Nederlandse facility & workplace markt. Ook dit jaar is duurzaamheid het vaakst genoemd. Er is zelfs sprake van een stijging van 55% naar 64%. Voor de toekomst voorspellen facilitair professionals dat duurzaamheid nog relevanter zal zijn (73%). Dat is een ongekend hoog percentage dat in de geschiedenis van dit marktonderzoek nog nooit is voorgekomen. Opvallend is dat wanneer in het onderzoek gevraagd wordt welke thema’s voor de eigen facilitaire organisatie het meest relevant zijn, duurzaamheid minder hoog is beoordeeld (51%). Mogelijk is dit te verklaren doordat er op dit gebied al veel initiatieven zijn genomen. Zo stelt 84% dat zij actief inzetten op duurzaamheid en hierbij een positieve maatschappelijke bijdrage willen leveren. In hoofdstuk vier gaan we uitgebreider in op het thema duurzaamheid.

In de boardroom

De coronacrisis heeft de toegevoegde waarde van facilitair management aangetoond. In veel organisaties en bedrijven is de facilitair manager toegelaten tot de boardroom om oplossingen aan te dragen voor thuiswerken, online ontmoetingen en het anderhalve-meterkantoor. In de boardroom is het nu het moment om de visie op huisvesting en vastgoed fundamenteel te vernieuwen.