‘De uitkomsten van deze survey bevestigen ons vermoeden dat ‘duurzaamheid’ niet in de top vijf van de CEO staat’, stelt Eric de Groot. ‘Dat is jammer, want ik zou CEO’s willen aanraden om juist wél werk te maken van duurzaamheid. Het zou mooi zijn als dit thema over vijf jaar wel in hun top vijf staat. Deze PPP-thema’s staan met elkaar in verbinding, dus het gaat om evenwicht op de agenda van bestuurders. Duurzaamheid is niet alleen een reputatiekwestie maar ook een marktkans, een gelegenheid tot innoveren en de noodzaak om talent te werven. Men zal zorg moeten dragen voor een goede en evenwichtige balans tussen People, Planet, Profit’.

De schaarste van talent en arbeidskrachten is het thema dat de CEO het meest bezighoudt, blijkt uit het onderzoek van Boer & Croon. Daarmee lijkt werving en selectie niet langer uitsluitend het domein te zijn van de HR-afdeling. ‘The war for talent’ lijkt hiermee definitief doorgedrongen tot de directiekamers.

Innovatie staat als tweede thema op de agenda van de CEO. Bedrijven realiseren zich in toenemende mate dat innovatie van cruciaal belang is om de toenemende nationale en internationale concurrentie het hoofd te kunnen bieden.

Productiviteit en efficiëntie staan op drie. Meer doen met minder, is het streven voor 2008. Als bedrijven zich willen verzekeren van aanhoudende groei, zullen de ogen gericht moeten zijn op de verbetering van de productie en de verhoging van de effectiviteit. Het optimaal inzetten van de middelen is – evenals innovatieve slagkracht – van cruciaal belang om de concurrentie van lage lonen landen en de verregaande druk van globalisering het hoofd te kunnen bieden.