Onlangs heeft EY een onderzoek gepubliceerd naar de beloning van bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen in Nederland (AEX, AMX, AScX). Het onderzoek besteedde aanvullend aandacht aan enkele bijzondere thema’s waaronder duurzaamheid. In 2015 vond 1 op de 3 Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen het onderwerp belangrijk genoeg om op te nemen als factor in de beloning van bestuurders. In 2014 was dat nog 1 op de 7. 

De Nederlandse publieke opinie en veel (institutionele) aandeelhouders besteden tegenwoordig meer aandacht aan het thema duurzaamheid in brede zin. Ook binnen bedrijven ontstaat hiervoor meer belangstelling. In 2015 vond 1 op de 3 Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen het onderwerp belangrijk genoeg om op te nemen als factor in de beloning van bestuurders. In 2014 was dat nog 1 op de 7.

Gemiddeld genomen heeft het onderwerp duurzaamheid nog steeds relatief beperkte impact op de totale variabele beloning, maar het aantal betrokken ondernemingen het gebruik van duurzame vergoeding steeg van 10 in 2014 tot 22 in 2015.

Wel is te zien dat bedrijven worstelen met de concretisering van duurzaamheid in het opstellen van relevante en geloofwaardige doelstellingen (en KPI’s), die ook als beloningsfactor kunnen worden gebruikt. Het gewicht van duurzaamheidsdoelstellingen in bestuurdersbeloning is beduidend lager dan dat van andere (veelal financiële) doelstellingen. In kleinere bedrijven is dit gewicht wat hoger dan in grotere bedrijven. Opvallend is dat een thema voor de langere termijn als duurzaamheid vaker terug te vinden is als doelstelling voor de korte-termijnbeloning dan als doelstelling voor lange-termijnbeloningsplannen.

Belang van duurzaamheid in beloning van bestuurders

Vanuit governance-optiek is het aardig om te zien dat duurzaamheid zich in relatief korte termijn heeft ontwikkeld van window dressing naar een thema dat enige betekenis heeft op de agenda van bestuurders. De druk op dit punt van commissarissen en aandeelhouders heeft deze ontwikkeling zeker bevorderd.

Download het rapport (pdf, engels)