Het symposium Duurzaam Innoveren was vooral een ontmoetingsbijeenkomst voor mensen uit het bedrijfsleven, de ontwerpwereld, de wetenschap en de politiek. Voor de pauze presenteerde een aantal vooraanstaand sprekers hun visie op duurzaamheid.

De aarde is uniek
Een van de sprekers was Wubbo Ockels, als hoogleraar Duurzame Technologie verbonden aan de TU Delft. Zijn motivatie voor duurzaamheid ontstond tijdens zijn deelname aan de ruimtevlucht met de Space Shuttle Challenger in 1985. âIn de ruimte realiseer je je pas dat de aarde uniek is.â Hij benadrukte in zijn speech dat het niet minder hoeft, maar wel anders. âAls we nu niet heel hard aan de gang gaan, blijven we in Nederland achter lopen, terwijl er zoveel mogelijkheden zijn waarmee we ook geld kunnen verdienen.â

Lef hebben
Saskia Borgers, Directeur-Generaal Milieu Ministerie VROM, geeft toe dat het rijk meer moet doen dan normeren alleen. âJe moet ook belonen en prikkelen. Je moet innovaties stimuleren. Om te laten zien dat je het echt een gezamenlijke verantwoordelijkheid vindt én om te laten zien dat innovaties op milieuterrein onze economie juist kunnen versterken.â Ze roept bedrijven op om lef te hebben en zich niet te laten afleiden door de regelgeving, maar juist in overleg te gaan met overheden.â

Wereld van kansen
Murk Peutz, regiodirecteur van Syntens, trad vandaag op als dagvoorzitter. âDuurzaamheid is een wereld van kansen. Voor mkb-ondernemers biedt duurzaamheid mogelijkheden voor nieuwe producten en om te groeien als bedrijf.â Dat juist Syntens een dergelijk symposium organiseert is niet vreemd, gezien de missie van Syntens: het versterken van het innovatievermogen van mkb-ondernemingen, hen aanzetten tot succesvol innoveren en daarmee zichtbaar een bijdrage leveren aan duurzame groei.

Na de pauze vond een interactieve paneldiscussie plaats, waarin gediscussieerd werd over vragen als âMoet de politiek niet veel dwingender worden in haar streven naar duurzaamheid?â En hoe kunnen ontwerpers en ondernemers hun kansen op dit gebied benutten?â Een verslag van dit symposium is in de vorm van webradio-interviews te beluisteren via luci.fm/duurzaam

Projectpartners
De activiteiten van Syntens tijdens de Dutch Design Week maken deel uit van het project Design Durven Doen 2008. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant en de B5-gemeentes Breda, Den Bosch, Eindhoven, Helmond en Tilburg.

De projectpartners zijn verder: Ondernemerskrant Bedrijvig Brabant, Colin, CT2, De Hub, Design Connection Brainport, Dutch Design Week, Flevum, Food Connection Point, Mikrocentrum, NPSP, Redesignme, Sports and Technology, TUE Industrial Design en WTC Eindhoven.