De belangrijkste inzichten uit de studie zijn:

Carpe Diem; Duurzaamheidssystemen in de industrie zijn nog volop aan het ontwikkelen. Er is nu een goede kans om met duurzame activiteiten een belangrijke positie te vestigen in de markt.

Going “Green” is geen doel op zichzelf, maar een resultaat. De huidige leiders in duurzaamheid begrijpen het samenspel van financiën, wetgeving, risicomijding en bredere marktkansen.

De druk zal op korte termijn niet afnemen – duurzaamheid ontwikkelt zich snel tot een verplichting. En in tegenstelling tot andere onderwerpen wordt duurzaamheid gedreven door krachten die buiten de industrie liggen. Actoren zoals aandeelhouders en consumenten vragen bedrijven om actie en dat zal komende jaren wel zo blijven.

Er is een transformatie van businessmodellen nodig. Echt duurzame businessmodellen verschillen fundamenteel van de gangbare.

Voorzichtig met onbedoelde consequenties. Goedebedoelde duurzaamheidsprogramma’s kunnen netto leiden tot negatieve resultaten. Een bredere perspectief op de levenscyclus van producten is nodig.

Leidende ondernemingen blijken duurzaamheid te benaderen via een gedisciplineerd en gestructureerde aanpak, en niet via ad hoc genomen beslissingen.