Frans de Bruijn, partner bij Ernst & Young: “De autobranche is bezig aan een omslag. Het is duidelijk dat de wensen van de klant verschuiven. Consumenten zijn steeds meer geïnteresseerd in modellen met een lagere bijtelling of gunstig label en leasemaatschappijen en overheden hechten steeds meer waarde aan duurzaam inkopen.”

Hoewel meer dan de helft van de autobedrijven bezig is met het ontwikkelen van nieuwe activiteiten is de situatie in de autobranche nog verre van gezond. Veel bedrijven zijn vooralsnog bezig hun toekomst veilig te stellen. Bijna zeventig procent stelt dat vooral de hardere prijsconcurrentie in de markt een grote bedreiging vormt. Ook ondervindt bijna de helft nog problemen met het financieren van activiteiten.

Het onderzoek geeft aan dat ruim zestig procent hoopt op een snelle herstructurering van de branche, zodat op termijn een gezondere marktsituatie mogelijk is. Bijna de helft van de ondervraagden verwacht een afname van het aantal verkooppunten (nieuwe personenauto’s) in de komende twaalf maanden. In het aantal werkplaatsen zal geen verandering komen stelt 67 procent.