Bedrijfsbeleid
Het beeld dat opdoemt uit de enquête is dat van de landelijke supermarktketens Albert Heijn en Super de Boer vooroplopen op het gebied van duurzaamheid. Bij regionale spelers valt de aanpak van Deen Supermarkten op. Ook Dekamarkt, Jumbo, Plus en Schuitema houden bij inkoop en assortimentsbeleid in toenemende mate rekening met duurzaamheid. Alle ketens bevestigen dat duurzaamheid van invloed zal zijn op het toekomstige bedrijfsbeleid. ‘Belangrijk hierbij is dat wij ons meer en meer gaan richten op het verduurzamen van ons assortiment met dagelijkse producten en huismerken en in mindere mate op nicheproducten’, benadrukt Super de Boer in zijn antwoorden de groeiende prioriteit van duurzaamheid in het assortimentsbeleid.

Taskforce
Op commercieel en strategisch gebied wordt het belang van duurzaamheid daar steeds groter. Deze ontwikkeling is te zien bij zowel landelijke spelers als regionale supermarktketens. Zo heeft marktleider Albert Heijn een Taskforce Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Deen een werkgroep Deen Duurzaam. ‘In onze taskforce zijn verschillende thema’s benoemd en die worden organisatiebreed opgepakt. Zowel binnen marketing als commercie’, meldt Albert Heijn in de enquête.
Uit de antwoorden van de supers blijkt duidelijk dat diervriendelijke producten als duurzame vis, Volwaard Kip en varkensvlees van ongecastreerde biggen aan een opmars bezig zijn. Ook is er veel aandacht voor maatschappelijke projecten die meer bewegen stimuleren, leefbaarheid in wijken verbeteren of de derde wereld ondersteunen.

Toyota Prius
Energiebesparing is ook een thema dat breed wordt opgepakt in de branche. Al dan niet noodgedwongen door de overheid wordt er fors geïnvesteerd in warmtewisselaars, energiezuinige koelsystemen en led-verlichting. Medewerkers die veel kilometers maken rijden bij Deen Supermarkten in een Toyota Prius. Momenteel heeft Deen dertig van deze hybride auto’s met een lagere emissie rondrijden. In 2008 komen daar tien nieuwe Priussen bij.

Marketingstrategie
Van Frits Kremer, tot eind 2006 hoofd communicatie bij Laurus, verschijnt in maart 2008 het boek ‘Boodschappen Bolwerk’ waarin hij de duurzaamheidsstrategie van de Nederlandse supermarkten tegen het licht houdt. Volgens Kremer vraagt een duurzame supermarkt een hele andere benadering.’Het is meer dan je schappen volstoppen met verantwoord geproduceerde producten. Een duurzaam beleid betekent dat je je assortiment in de breedte moet verduurzamen en je marketingstrategie daarop aanpast.’

Achterstand
Supermarkten die niet meegaan met deze ontwikkeling zullen volgens Kremer achterstand oplopen. ‘Wanneer ze de kans laten liggen om hierop in te spelen gaan ze daar later een hoge prijs voor betalen. Wanneer je nu gebruik maakt van het momentum in de maatschappij kun je als formule een voorsprong nemen.’