Op de vakantiebestemmingen gebeurt het meer en meer dat overheden paal en perk gaan stellen aan wildgroei in accommodaties. En de kritische houding van de politiek ten opzichte van de snel groeiende luchtvaart begint de reisindustrie behoorlijk vrees aan te jagen, waarbij maatschappelijke pressiegroepen nog eens flink olie op het vuur gooien.
ANVR-voorzitter Ed van Thijn, ex-minister, oud-burgemeester van Amsterdam, zei het kortgeleden nog op het ANVR Congres in Kaapstad, dat helemaal was gewijd aan duurzaam toerisme en maatschappelijk verantwoord ondernemen: ‘Er is sprake van een trendbreuk. De kritische consument eist een schone en veilige vakantie-omgeving. Daar moeten wij als branche actief op inspelen.’
Het ANVR is daarom bezig om een milieu-keurmerk voor de aangesloten leden in het leven te roepen, waarmee zij zich verplichten om de zorg voor het milieu hoog in het vaandel te dragen.

ANVR-reisorganisaties geven al een milieu-brochure uit met nuttige tips voor hun klanten, die op de reisburo’s is te krijgen. Bovendien geven veel individuele touroperators gerichte informatie en adviezen in hun gidsen en heeft bijvoorbeeld ook de KLM een concrete milieustrategie. Marktleider Travel Unie, waartoe o.a. Arke, Holland International, Isropa en De Boer & Wendel behoren, heeft zelfs een speciale milieu-manager aangesteld, drs. Nico Visser, die tevens hoogleraar is op de Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer in Breda.
‘Ik kost voorlopig alleen maar geld, maar het is voor een goed doel’, zegt Visser. ‘Ik ben ervan overtuigd dat de vakantieganger uiteindelijk bereid is extra te betalen voor een milieuvriendelijke vakantie, al is het maar een paar tientjes. Niemand ontkomt meer aan daadwerkelijke maatregelen om het milieu te ontlasten. En dat begint bij jezelf’, meent hij. De reiswereld bevindt zich volgens hem nog in de eerste fase en dat is de bewustwording van consument en producent. Een stapje verder is meer aandacht aan duurzaam toerisme bij de inkoop. In Duitsland is de moedermaatschappij van Travel Unie, TUI, daarmee al een stuk verder. Daar worden hotels die niet aan de milieu-normen voldoen, er zonder pardon uitgegooid. En tenslotte moeten er op ruime schaal, gecertificeerde, ‘groene vakanties’ worden aangeboden, die van huis-tot-hotel aan alle milieu-voorwaarden voldoen. Pas dan wordt gesproken van het ware ‘eco-toerisme’.

Op het ANVR Congres werden vele bruikbare suggesties voor duurzaam toerisme geopperd, zoals minder papier gebruiken, meer telewerken, inschakelen van lokale bevolking, gebruik van verantwoorde en controleerbare ‘milieu-codes’, afvalverwerking, waterregulering, etc. etc. Ook Europese vakantiespreiding hoort in dit rijtje thuis. ‘Pieken zijn zeer belastend. Des te vreemder is het dat er in politiek Den Haag geluiden zijn om die klok weer ten dele terug te draaien’, aldus reisprofessionals.