Ruim anderhalf jaar na de introductie van het fenomeen in de portefeuille van voormalig PvdA-gedeputeerde H.Evers heeft zijn opvolger B.Kersten nu zijn ambtenaren opdracht gegeven om eindelijk eens helder te maken wat er eigenlijk onder duurzaamheid moet worden verstaan. Het begrip duurzaamheid heeft in elk geval alles te maken met het zuinig omgaan met energiebronnen en milieuvriendelijke productiemethoden.

Uit een intern dossier met correspondentie tussen de Limburgse Milieufederatie en de provincie wordt pijnlijk duidelijk dat het bedrijfsleven in Limburg worstelt met de vraag wat duurzaamheid eigenlijk voorstelt en dat duurzaam ondernemen ook bij de 48 gemeenten een dossier is dat ergens in de onderste la ligt. Dat zijn ook mede de redenen waarom eerder dit jaar de stimuleringsprijs van 5000 euro voor duurzaam ondernemen niet is uitgereikt en pas weer in 2006 aan bod komt. In officiële verklaringen van de provincie voor het opschorten van de prijs dit jaar heette het nog dat het Limburgse bedrijfsleven ‘prijzenmoe’ was met het oog op het groot aantal regionale en landelijke wedstrijden voor goed ondernemerschap. De duurzaamheidsprijs is een initiatief van de Kamer van Koophandel, de provincie en de Milieufederatie.

Naar buiten toe werd er ook verklaard dat zich drie bedrijven hadden aangemeld voor de prijs. In werkelijkheid had zich voor het sluiten van de oorspronkelijke inschrijvingstermijn slecht één bedrijf spontaan aangemeld. De overige twee ondernemingen konden pas uit de hoge hoed worden getoverd na een verzoek aan alle Limburgse gemeenten om ondernemingen voor te dragen. Uit een interne evaluatie blijkt ook dat de gemeenten nauwelijks op de hoogte zijn van duurzame activiteiten van bedrijven. Alle Limburgse gemeenten wisten slechts zestien bedrijven op te noemen die iets doen aan duurzaam ondernemen. En bij dat minieme aanbod worden ook nog veel vraagtekens geplaatst. ,,Vanuit de kennis over de bedrijfstakken en het soort bedrijven, wordt betwijfeld of dit de ondernemingen zijn, die goed bezig zijn met duurzaam ondernemen en een voorbeeld kunnen zijn voor andere bedrijven”, zo luidt een van de interne conclusies van een gespreksnotitie voor overleg met voormalig gedeputeerde Evers.

Zijn opvolger Kersten kondigt aan dat hij in de eerste maanden van volgend jaar zelf met twee of drie concrete projecten komt om het onderwerp nieuw leven in te blazen. Het initiatief van de Limburgse gemeenten om zelf de afvalverwerking in de provincie te gaan organiseren en daarmee de afvalstoffenheffing te verlagen voor de bevolking, ziet hij als een van die duurzame projecten.