Duurzaam Ondernemen: wat is dat?
Bij duurzaam ondernemen gaat het om een bedrijfsvoering waarbij de economische positie en winstgevendheid van het bedrijf kan groeien (profit), zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van natuur en milieu (planet). Dit is geen eenvoudige klus. Het duurzaam ondernemen blijkt in de praktijk vaak een zoektocht te zijn. Het is zoeken naar maatregelen in een bedrijf die een goed financieel rendement combineren met prestaties op milieugebied. Een schonere manier van produceren door de inzet van nieuwe technologieën of grondstoffen die minder vervuilen, producten op de markt brengen die geschikt zijn voor recycling of hergebruik, helder en eerlijk uitleggen aan omwonenden of afnemers wat je als bedrijf doet om een goede milieukwaliteit te waarborgen. Allemaal aspecten die met duurzaam ondernemen te maken hebben, met het aanvaarden van medeverantwoordelijkheid voor een schone en leefbare omgeving voor huidige en toekomstige generaties.

Waarom een prijs?
Duurzaam ondernemen is beslist geen luxeartikel dat toevallig op de golven van de economie langs drijft. Evenmin is het een thema dat alleen grote bedrijven of multinationals aan zou gaan. Ook MKB-bedrijven worden door klanten en afnemers steeds vaker aangesproken op hun milieugedrag. En waarom zou je in het oog springende prestaties van kleinere en middelgrote bedrijven niet in de schijnwerper zetten met een speciale prijs? Met de prijs wordt beoogd successen van het ene bedrijf lichtend voorbeeld en bron van inspiratie te laten zijn voor andere Limburgse bedrijven. Zodoende wordt kennis ‘duurzaam’ overgeheveld en ook dat kan kostenbesparingen opleveren. In juni 2003 wordt de prijs voor de eerste maal uitgereikt.

De Provincie Limburg zal overigens in 2003 ook de Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen-prijs (MVO-prijs) uitreiken. Het verschil met de Duurzaam Ondernemen-prijs (DO-prijs) is dat de MVO-prijs zich op de sociale prestaties (people) van kleine en grote bedrijven richt en de DO-prijs daarentegen focust op de milieuprestaties (planet) van bedrijven met maximaal 150 werknemers.

Hoe maakt een bedrijf kans op de Duurzaam Ondernemen Prijs Limburg?
Bij de Kamer van Koophandel Zuid-Limburg kunt u een inschrijfpakket opvragen. Dit pakket bevat het reglement en een inschrijfformulier. U dient zelf kort en krachtig aan te geven waarom uw bedrijf de Duurzaam Ondernemen Prijs Limburg verdient. Inschrijven is mogelijk tot 1 maart 2003. Als u denkt dat uw bedrijf op een innovatieve en inspirerende wijze bezig is met duurzaam ondernemen, maakt u kans op de Duurzaam Ondernemen Prijs Limburg: een mooie bokaal, positieve publiciteit en een geldprijs van € 5000,00!

Doe mee aan deze unieke prijs, want u weet: de prijs is het bewijs!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Yvonne de Bie van de Kamer van Koophandel Zuid-Limburg (043-3506530 / ydebie@maastricht.kvk.nl) of Sandra Akkermans van de Milieufederatie Limburg (0475-386410 / s.akkermans@millimb.nl).

Deze prijs wordt mede mogelijk gemaakt door financiële steun van de Provincie Limburg, in het kader van het Programma Duurzaam Ondernemen.