juni van dit jaar deed Albron onderzoek naar wat er leeft bij de facilitair manager van vandaag. Bijna 300 facility professionals vulden de uitgebreide vragenlijst in op www.facilitymanagementiseenkunst.nl. Facilitair management blijkt zich steeds meer te richten op het welbevinden van de medewerkers binnen het bedrijf dan alleen op het verschaffen van de benodigde middelen. Het bieden van een verantwoorde en comfortabele werkplek en het creÃÃ??ren van een prettige werkomgeving zijn voorbeelden van deze nieuwe focus.