Confessions of a radical industrialist, het nieuwste boek van Ray Anderson, is een verhaal dat bewijst dat financieel succes én ecologisch succes hand in hand kunnen gaan. Na het lezen van The Ecology of Commerce van Paul Hawken in 1994, voelde Ray Anderson ‘een steek in zijn borst’: hij realiseerde zich dat zijn bedrijf, de grootste tegeltapijtfabrikant ter wereld Interface Inc, bezig was het milieu te ruineren met de traditionele manier van zaken doen. Het was hoog tijd om een nieuwe koers uit te zetten voor zijn bedrijf. Sindsdien zijn Anderson en zijn bedrijf actief bezig om de bedrijfsvoering te revolutioneren met als ultiem doel ‘Mission Zero’ : het voornemen om in 2020 elke negatieve impact op de omgeving tot nul te reduceren en zelfs een herstellende bijdrage te leveren aan het milieu en de maatschappij.

Ray Anderson slaagde erin om in de afgelopen vijftien jaar de CO2-uitstoot van Interface met 71% te verminderen. Dit deed hij door niet eerder uitgedachte doelen te stellen om afval te verminderen en door initiatieven op het gebied van revolutionaire recycling op te zetten. Ook moedigde hij zijn medewerkers aan om op elk niveau binnen hun werk mee te denken over hoe natuurlijke bronnen gespaard kunnen blijven. Anderson wist ook kosten te verlagen, kwaliteit te verbeteren, van Interface één van de Fortune’s 100 beste werkgevers te maken en daarbovenop ook nog winst te maken.

Confessions of a Radical Industrialist laat op een bedachtzame en innemende manier zien hoe Anderson zijn bedrijf omgooide en gaat in op de zeven gezichten van ‘Mount Sustainability’ die het bedrijf aan het beklimmen is:
1. Op weg naar nul verspilling
2. Streven naar schone uitstoot
3. Hernieuwbare energie inzetten
4. De cirkel rond maken, de natuur imiteren en afval als voedsel te gebruiken
5. Efficiënt transporteren, om afval en uitstoot te voorkomen
6. Een corporate ecosysteem creëren, waarbij samenwerken het belangrijkste principe is
7. De werkelijke kosten duidelijk in kaart brengen om échte prijzen te bepalen

Interface werd onder de leiding van Ray Anderson een blauwdruk van duurzaam ondernemen en werken. Een groot voorbeeld voor andere bedrijven wereldwijd. Anderson ontkracht de mythe dat financieel succes en ecologisch succes elkaar zouden uitsluiten en dat er altijd een keuze voor één van de twee gemaakt moet worden. Hij laat zien dat de beste manier om creativiteit los te maken binnen een organisatie is door een ambitieuze visie te lanceren. Een die hoop geeft en inspireert om gezamenlijk tastbare en concrete resultaten weer te geven die duurzaamheid in praktijk brengen. Confessions of a Radical Industrialist bewijst dat het totaal niet ‘radicaal’ is om als bedrijf duurzaam te opereren; het is gewoon een kwestie van op een juiste manier zakendoen.

Ray Anderson is oprichter en topman van Interface Inc. Hij is een veelgevraagd spreker en adviseur op het gebied van milieuvraagstukken. Ook heeft hij zitting in diverse besturen, waaronder de David Suzuki Foundation. In 2007 werd Anderson door Time magazine ‘Hero of the Environment’ genoemd. Als ‘America’s greenest CEO’ en de held van de bekroonde documentaire The Corporation heeft hij als duidelijke en dringende boodschap dat duurzaam zakendoen loont.
Ray Anderson was één van de sprekers op een eerdere editie van het Nationaal Sustainability Congres.