Dit besparen kosten door minder verbruik van energie en water verbruiken, hergebruik van afval hergebruiken. Ook maken ze minder gebruik van schaarse goederen of maken ze producten die in het gebruik duurzaam zijn. Daardoor maken deze bedrijven meer winst.

Dit blijkt uit het onderzoek ‘The third industrial revolution’ van de ING-analisten Marco Gulpers en Gerard Rijk.

Lees het volledige artikel via de link.