Dutch Green Building Council heeft vandaag een laagdrempelige online tool geïntroduceerd waarmee gebruikers snel inzicht kunnen verkrijgen in de duurzaamheid van hun gebouwen. De Dutch Green Building Scan beoordeelt een gebouw binnen 10 minuten op negen verschillende duurzaamheidsonderwerpen. De score wordt vergeleken met soortgelijke gebouwen.

Martin Mooij, Hoofd Certificeren en Beheer van DGBC: “De scan vormt een goede eerste stap om de duurzaamheidprestaties te verbeteren en de operationele kosten van het gebouw terug te brengen.”

Score berekenen

In de database van de Dutch Green Building Scan zijn de gegevens van alle grote kantoren van Nederland opgenomen. Deze gebouwen zijn voorzien van een voorlopige score op basis van de reeds beschikbare informatie, bijvoorbeeld van het Kadaster. De gebruiker van de Dutch Green Building Scan kan door het beantwoorden van vragen een indicatieve duurzaamheidsscore voor het gebouw berekenen. Deze score wordt vergeleken met soortgelijke gebouwen. Mooij: “Op die manier zien gebruikers precies hoe duurzaam hun gebouw is ten opzichte van andere gebouwen.”

Tips om te verduurzamen

Bij de indicatieve duurzaamheidsscore krijgt gebruiker ook relevante tips om het gebouw te verduurzamen. Tevens ziet de gebruiker ook op welke onderdelen het gebouw beter scoort dan gemiddeld. “Het zijn geen algemene tips, maar concrete aanbevelingen die zijn toegespitst op waar het gebouw minder op scoort”, verduidelijkt Mooij.

BREEAM-NL

De Dutch Green Building Scan is gebaseerd op de meest recente BREEAM-NL systematiek voor bestaande gebouwen (BREEAM-NL In-Use). BREEAM is het internationale keurmerk om de duurzaamheidsprestaties van gebouwen mee te beoordelen. De Scan is onderdeel van een productenlijn die het aantrekkelijker en gemakkelijker maakt bestaande gebouwen te verduurzamen. “Er ligt een enorme opgave de bestaande gebouwenvoorraad te verduurzamen, ook in het licht van de klimaatafspraken van Parijs. Daarom ontwikkelt de Dutch Green Building Council ook een Deltaplan Duurzame Renovatie om die versnelling in te zetten. Deze scan helpt daarbij.”

Beschikbaar

De Dutch Green Building Scan is vanaf nu beschikbaar voor participanten van de Dutch Green Building Council. Een preview voor overige geïnteresseerden is beschikbaar op: www.greenbuildingscan.nl.