Dura Vermeer Divisie Infra en Shell zetten hun samenwerking voort en hebben onlangs een Memorandum of Understanding (MoU) getekend. Hierin benoemen de bouwer en de energiemaatschappij vier concrete uitdagingen die zij gezamenlijk gaan oppakken, om zo de verduurzaming van de infrasector te versnellen.

Er is een team van experts van Dura Vermeer en Shell samengesteld dat toepasbare oplossingen zoekt voor:

• Emissievrij maken van materiaal (asfalt, beton en staal);
• Emissievrij maken van transport en materieel;
• Emissievrij maken van fabrieken (asfalt, beton en staal);
• Digitaliseren van meettools van emissies.

Theo Winter, lid Raad van Bestuur Dura Vermeer: ‘Als Dura Vermeer gaan we voor Net Zero. In 2030 moet onze CO2-uitstoot gehalveerd zijn. En in 2050 moet de teller naar nul. Met al onze collega’s en iedereen in de keten kunnen we deze teller versnellen. Dat lukt alleen door er niet slechts over te praten, maar het ook echt te doen. Ik ben dan ook verheugd dat de samenwerking tussen Dura Vermeer en Shell opnieuw bekrachtigd wordt. Het gezamenlijk aanpakken van deze vier uitdagingen helpt concreet mee aan de nodige versnelling van de verduurzaming van de infrasector.’

Werken aan Net Zero ambities in bredere zin

Dura Vermeer werkt continu aan het door ontwikkelen van haar eigen asfaltmengsels en -productieprocessen. Samen met Shell wordt al een aantal jaar gewerkt aan duurzame innovaties. Dit resulteerde eerder onder andere al in het toepassen van het product Bitumen FreshAir op Rotterdam The Hague Airport. Door dit keer niet alleen samen te werken aan de vermindering van emissies van asfaltproductie, maar ook het bouwmaterieel en de fabrieken erbij te betrekken, wordt er in bredere zin aan de Net Zero ambities van de bedrijven gewerkt.

Ana Alvernhe, General Manager Construction & Roads bij Shell: ‘Ik kijk ernaar uit om voort te bouwen op onze bestaande relatie met Dura Vermeer en te onderzoeken wat we samen kunnen bereiken om de bouw emissievrij te maken. Een dergelijke kijk op grondstoffen – over de hele breedte van activiteiten, dus inclusief materialen, transport, apparatuur, fabrieken, maar ook metingen – is precies de benadering die in de hele sector moet worden gevolgd om de gang naar Net Zero te versnellen.’