Dunea gaat medio oktober 2015 zonnepanelen installeren op de productielocatie Scheveningen. De huidige renovatie van de zandfilters maakt het mogelijk zonnepanelen te installeren op de daken. Met zonnepanelen op de productielocatie Scheveningen gebruikt Dunea gratis zonlicht om energie voor eigen gebruik op te wekken.

Samenwerking
Na een intensieve voorbereiding en in samenwerking met Royal HaskoningDHV is het ontwerp opgesteld en uitgewerkt en is middels een Europese aanbesteding BAM Bouw & Techniek als uitvoerende partij geselecteerd. Op 29 juni is het contract tussen beide partijen ondertekend en kan met de voorbereiding van de uitvoering worden gestart.

Verminderen CO2 uitstoot
Deze investering rendeert op de lange termijn financieel én maatschappelijk, doordat Dunea de C02-uitstoot hiermee vermindert. Door het plaatsen van de zonnepanelen wordt energie opgewekt dat gelijk staat aan het verbruik van 400 huishoudens per jaar. Zo werkt Dunea aan een duurzame balans tussen waterwinning, natuurbeheer en efficiënte bedrijfsvoering, ten bate van de samenleving.

Lees ook het persbericht van Royal HaskoningDHV