Er moeten Europese normen komen voor de uitstoot van CO2 per product, de emissierechten moeten niet langer per bedrijf maar per product worden uitgegeven en een Europees Agentschap moet ervoor waken dat het totale emissieplafond niet wordt overschreden. Dat stelde Jan Zuidam, vice-voorzitter van de Raad van Bestuur van DSM, vandaag bij de presentatie van het Triple P Verslag 2006 (Triple P = People, Planet, Profit) van DSM in Amsterdam