Ongewone voorvallen
Een ongewoon voorval is niet hetzelfde als een ongeluk. Het gaat om gebeurtenissen waarbij sprake is van mogelijke overlast voor het eigen personeel of de omgeving. Conform de daarover geldende regels, meldt DSM dergelijke voorvallen aan de relevante instanties, bijvoorbeeld de Arbeidsinspectie of de Dienst Handhaving Milieu van de Provincie Limburg. In de meldingsregeling is vastgelegd, dat bij dreigend gevaar voor de omgeving, deze direct wordt gewaarschuwd door de betreffende

Gasdetectiesysteem
De DSM-locatie in Geleen kent geen gasdetectiesysteem langs de grenzen van het terrein, omdat DSM van oordeel is dat meting aan de bron meer effect heeft. Fabrieken die werken met gevaarlijke gasvormige stoffen, zoals o.a. de krakers, de acrylonitril- en de PVC-fabrieken, beschikken daarom over een uitgebreid gasdetectiesysteem. “Het gaat erom effectief en tijdig op ongewone voorvallen te kunnen reageren”, stelt Pistorius. “Maar om tegemoet te komen aan de zorg van omwonenden, zullen we samen met de overheid opnieuw bekijken of controle aan de grens van de locatie zinvol is.”

Onafhankelijk onderzoek
Pistorius (Pistorius, Directeur DSM Limburg B.V.) is blij dat onafhankelijke onderzoekers de gang van zaken rond het incident in de acrylonitril-fabriek op de locatie Geleen gaan toetsen. “Ook de uitkomsten daarvan zullen een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het wegnemen van de ongerustheid die nu is ontstaan”, verwacht Pistorius