Voor de dertiende keer is de Rachel Carson Milieuscriptieprijs uitgereikt aan de beste en meest in het oog springende scriptie op het gebied van milieu en duurzame ontwikkeling. Winnaar van de HBO-scriptie is Leonie Weima van de Saxion Hogeschool Deventer. Voor de beste WO-scriptie zijn dit jaar twee winnaars aangewezen: Linda Knoester van de Universiteit Utrecht en Rosanne Wielemaker van de Wageningen Universiteit.

De prijs is ingesteld om het werk van studenten van Nederlandse universiteiten en hogescholen in de schijnwerpers te zetten. Rachel Carson, na wie de prijs is vernoemd, markeerde met haar boek ‘Silent Spring’ het begin van een brede publieke bewustwording van de milieuproblematiek in grote delen van de wereld. Dit jaar waren er 19 inzendingen: 13 van universiteiten en 6 van hogescholen.

HBO-scriptie

De jury constateert dat de ingezonden scripties methodisch te wensen over laten. Een mogelijke verklaring is dat in het HBO de (werk)stage centraal staat en de studenten niet grondig worden voorbereid op het schrijven van een scriptie. Niettemin heeft de jury met overtuiging één winnaar kunnen aanwijzen: Leonie Weima voor haar scriptie ‘Klimaatactieve Stadsbeek Enschede: Integrale maatregelen tegen wateroverlast en hittestress’.

WO-scriptie

Voor de WO-scriptieprijs heft de jury dit keer twee winnaars aangewezen: Linda Knoester en Rosanne Wielemaker. Beide scripties heeft de jury als zeer goed beoordeeld. Hoewel totaal verschillend van aard, zijn de twee onderzoeken volgens de jury aan elkaar gewaagd. De ene studie is meer praktijkgericht, de andere meer methodisch. In plaats van de scripties tegen elkaar af te wegen, heeft de jury besloten twee eerste prijzen uit te reiken.

De titels van de winnende scripties zijn:

  • Linda Knoester: Linking land use and ecosystem services. Development of a Life Cycle Impact Assessment method to improve evaluation of biobased products
  • Rosanne Wielemaker : Harvest to Harvest: Recovering Nitrogen, Phosphorus and Organic Matter via New Sanitation Systems for Reuse in Urban Agriculture The contribution of soil sealing in urban private gardens to runoff and urban heating

Meer informatie over de Rachel Carson Milieuscriptieprijs is te vinden op: www.milieuscriptieprijs.nl.