In een Circulaire Economie wordt geen afval geproduceerd. Integendeel, materialen behouden hun waarde. Het zou dus voor bedrijven aantrekkelijker moeten zijn om een circulair business-model te hanteren omdat ze zodoende de inkoopkosten van materialen kunnen verlagen. Maar veel bedrijven doen dit niet. Waarom?

Drie drempels

Het in 2014 opgerichte bedrijf Bundles pakt deze drempels op een vernuftige manier aan. Samen met MIELE is het ermee begonnen een circulair business-model rondom wassen op te zetten. En met succes. De eerste 100 wasmachines draaien volgens dit concept en het animo stijgt snel. Hoe neemt Bundles de drempels weg? Door middel van Internet of Things (het Internet der Dingen), crowdfunding en apps.

48.000 ton afval per jaar

Bijna ieder huishouden in Nederland heeft zijn eigen wasmachine. Huishoudens worden kleiner. Meer wasmachines worden minder gebruikt. Er komt dus meer vraag naar goedkope wasmachines. En goedkope wasmachines leiden tot meer afval. De materialen waarvan ze gemaakt zijn, kunnen niet hergebruikt worden. Reparaties kosten vaak meer dan de aanschaf van een nieuwe wasmachine. De machines worden dus sneller weggegooid. Wasgoed slijt harder. Dure energie en wasmiddel besparende technologieën worden niet toegepast. De afvalberg groeit steeds harder.

Meer schone was uit één duurzaam apparaat

Als we bijvoorbeeld met de hele straat één wasmachine zouden delen, betaalde het investeren in een duurder duurzaam apparaat zich snel terug. Maar willen we onze was wel in dezelfde wasmachine stoppen als waarin de buurman z’n hondendekentjes wast? Wie betaalt dan wat voor het apparaat? En wie is aansprakelijk voor schade? Het zijn de typische drempels die een circulair business-model voor wassen moeilijk maken.

Drempel 1: Delen

De deeleconomie is booming, maar er komt veel bij kijken. Wie heeft het recht om het deelobject wanneer te gebruiken? Wie is aansprakelijk voor schade aan het deelobject? Bedrijven als SnappCar en Peerby hebben een app gemaakt die het inplannen makkelijk maakt, en verzekeringen opgezet die het schaderisico wegnemen. Toch blijft het voor apparaten die je dagelijks nodig hebt, handig om altijd één Bundles klaar te hebben staan. En met je vieze was naar de buurman gaan is voor velen een brug te ver.

Bundles is zelf eigenaar van de apparaten en zet ze bij haar klanten in huis. Bundles meet het gebruik van de apparaten door ze aan het Internet te koppelen. De wasmachines draaien minimaal 5.000 wasjes in 10 jaar. Dit doet Bundles door het apparaat één of twee keer in z’n leven te verplaatsen van huishoudens die heel veel, naar huishoudens die heel weinig wassen, of andersom. Zo wordt één apparaat gedeeld.

Drempel 2: Financieren

Spaargeld levert momenteel 1, hooguit 2% rente op. De financiering van een roerend goed (zoals een wasmachine) dat niet direct toegankelijk is voor de eigenaar, kost al snel zo’n 10% rente. Bovendien wordt de eigenaar gedwongen het apparaat over 5 jaar af te schrijven. Het is dus veel interessanter voor een huishouden om zelf een apparaat te kopen. Maar een duur, duurzaam apparaat zit er dan vaak niet in.

Bundles overtuigt de crowd om spaargeld te investeren in de apparaten van Bundles. Omdat deze apparaten meer schone was tegen lagere kosten produceren in een kortere tijd, is het rendement op zo’n wasmachinelening hoger dan wanneer het spaargeld geïnvesteerd zou worden in een eigen wasmachine. Kijk hoe het werkt op www.geldvoorelkaar.nl.

Drempel 3: Onderhouden

Veel wasmachines belanden eerder op de afvalberg dan nodig. Ze gaan kapot door verkeerd gebruik of ze zijn te snel verouderd. Schimmels, verstopte leidingen, dansende wasmachines… het komt steeds vaker voor. Soms lijkt het wel of fabrikanten van wasmachines en wasmiddel erop aansturen dat de apparaten eerder kapotgaan.

Bundles helpt de gebruiker middels een app om dergelijke kosten te voorkomen. Met de gegevens uit de Bundles Buddy (het apparaat dat de wasmachine aan het Internet koppelt) worden op de gebruiker afgestemde berichten gerealiseerd. Daarnaast helpt het de gebruiker om een beter wasresultaat te bereiken in minder tijd en met minder gebruik van energie en wasmiddel.

Marcel Peters, oprichter en CEO van Bundles: ‘Energiebesparing en hergebruik van grondstoffen zijn cruciaal om onze planeet leefbaar te houden. Betalen voor gebruik in plaats van bezit is in opkomst. Dat maakt dat dit een goed moment is om te starten met Bundles. Wasmachines zijn apparaten die zich bij uitstek lenen voor betalen voor gebruik, omdat de kosten grotendeels worden bepaald door de manier waarop je ze gebruikt.’

De crowd investeert in de apparaten. De kosten voor ontwikkeling, verkoop, operatie worden in deze fase gefinancierd met een investering van Miele Nederland BV en Stichting DOEN.

Bas Ruts, financieel directeur van Miele Nederland BV: ’Voor Miele is duurzaam handelen niet alleen een logisch gevolg van de waarden en traditie van het bedrijf, maar ook een absolute voorwaarde voor economisch succes op de lange termijn. Wij geloven dan ook in het business-model van Bundles en dragen graag een steentje bij aan de totstandkoming van deze innovatie.’

Alexander van der Have, investmentmanager van Stichting DOEN: ‘Het concept van Bundles is een mooie aanzet in de richting van de circulaire economie en past goed bij DOEN omdat wij geloven dat vernieuwende initiatieven zoals deze bijdragen aan een groene samenleving.’

Totale waskosten verlagen

Door wasmachines op het Internet aan te sluiten worden dus een heleboel kosten voorkomen en wordt meer schone was uit één apparaat gehaald in minder tijd. De materialen waar het apparaat van gemaakt is, worden hergebruikt voor een nieuw apparaat. Zo wordt het voordeliger om in plaats van wegwerpapparaten kwaliteitsapparaten te gebruiken.