“2009 was het jaar van de verandering, het jaar waarin het roer radicaal om ging,” aldus Gerard van Harten, voorzitter van de Raad van Bestuur van Dow Benelux. Vanwege de economische crisis versnelde Dow in 2009 de uitvoering van haar strategie. Dow richt zich naast de bulkchemie meer op specialistische chemicaliën en geavanceerde materialen. Dow wil zich omvormen tot een hoogwaardig en divers chemiebedrijf dat gericht is op groei en minder afhankelijk is van de economische cycli.

In 2009 werd het Amerikaanse chemiebedrijf Rohm and Haas overgenomen – met in Nederland een vestiging in Delfzijl. Daarnaast werd vorig jaar de vestiging in Terneuzen uitgebreid met het Business Process Services Center voor ondersteunende diensten aan alle Dow-vestigingen in Europa. En vorige maand werd het bedrijfsonderdeel Styron – met 5 fabrieken in Terneuzen – verkocht. Gerard van Harten: “De nieuwe koers van Dow krijgt steeds meer vorm. Onze Nederlandse vestigingen in Terneuzen en Delfzijl spelen daarbij een belangrijke rol.”

De hoofdpunten van het Dow Benelux Duurzaamheidsverslag 2009:

Mens

.Op het gebied van persoonlijke veiligheid werd in 2009 de trend van de afgelopen jaren doorgezet en wederom beter gepresteerd met ‘slechts’ 3 ongevallen in de Benelux.
Milieu

.Het aantal milieu-incidenten in de gehele Benelux daalde verder naar 21. Dit betekent ruim een halvering in 5 jaar tijd.
.De CO2-uitstoot, het energiegebruik en de energie-intensiteit daalden.
Economie

.Het productievolume verminderde naar 6,0 miljoen ton. . Dow investeerde in de Benelux 146 miljoen dollar.