Eerder bekritiseerde Applied Ethics in De Telegraaf het uitgavenpatroon en het gebrek aan transparantie tussen de overheid en goede doelen. Maar ook de werkwijze en het uitgavenpatroon van Stichting Doen lijken volgens hem bij kleine projecten willekeurig en schimmig. “Het is alsof je een hand met pepernoten in de samenleving uitstrooit.”

Stichting Doen (een initiatief van de Nationale Postcode Loterij) maakt volgens Applied Ethics onvoldoende duidelijk waarom sommige organisaties geld
krijgen, en andere niets. Stichting Doen heeft jaarlijks ongeveer E 30 miljoen te vergeven aan ongeveer 250 goede doelen (cijfers 2007). Ook de hoogte van de donaties is volgens Abbink Spaink nogal arbitrair. “Het zijn mistige afwegingen welke organisaties geld hebben gekregen. Overgemaakte keuzes wordt nauwelijks verantwoording afgelegd. Het goede doel zelf lijkt al voldoende rechtvaardiging te geven, en de activiteiten en organisatiestructuur van de ontvangende ngo’s worden nauwelijks doorgelicht.” Stichting Doen wil helaas inhoudelijk niet reageren op de bevindingen van Applied Ethics. Een woordvoerster noemt ze in een eerste reactie “een hoop beweringen”. Financieel directeur Jasper Snoek wil niet reageren op “aantijgingen van een meneer die een bureautje heeft opgericht”.