“Als bedrijven ‘diversiteitbeleid’ blijven zien als Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en het slechts gebruiken als pr-instrument, dan vormt het geen onderdeel van de strategische bedrijfsvoering en komt het beleid nooit ten gunsten van de bedrijfsresultaten. Diversiteit is geen luxe, het is een economische noodzaak. De wereld verandert en Nederland ook. De klant/consument is mondiger geworden, weet wat hij wil en wil hier ook in erkend en herkend worden. Er is een businesscase niet alleen vanuit klant- maar ook vanuit werkgeversperspectief.” Aldus DutchVersity.

Nederlandse managers willen wel, hebben ook de invloed maar doen er weinig aan
Dit jaar zijn voor het eerst stellingen toegevoegd over het wel of niet invloed hebben van de respondenten om een diversiteitsbeleid in te voeren en in te zetten. De werkgevers willen graag en hebben ook de invloed om het te doen. Alleen blijkt dat dezelfde Nederlandse manager er eigenlijk weinig aan wilt doen, want 60% heeft zijn invloed niet gebruikt om de warme gevoelens ook om te zetten in harde resultaten. 20% weet niet eens of hij invloed heeft uitgeoefend. Het is blijkbaar geen kwestie van kunnen, maar het is meer een kwestie van durven geworden.

Beheersing Nederlandse taal als excuus om geen diversiteitsbeleid te voeren
Nog steeds wordt er in minstens 60% van de bedrijven geen diversiteitsbeleid gevoerd. Dit komt o.a. doordat de urgentie van het beleid niet gezien wordt (42% in 2009 t.o.v. 36% in 2008), daarnaast is de beheersing van de Nederlandse taal dit jaar een veel groter obstakel voor het voeren van een diversiteitsbeleid dan vorig jaar (39% in 2009 t.o.v. 18% in 2008), ditzelfde geldt voor het percentage werkgevers die bedrijfscultuur als obstakel zien (36% in 2009 t.o.v. 21% in 2008).

Diversiteitsbeleid werpt zijn vruchten af
Het voeren van een diversiteitsbeleid blijkt weldegelijk van belang om een personeelsbestand te verkrijgen dat een weergave geeft van de samenleving. Allochtonen vervullen bij 85% van de bedrijven met een diversiteitsbeleid een managementfunctie. Als er geen beleid gevoerd wordt, dan is dat slechts 30%.

Diversiteitsbarometer
De Diversiteitsbarometer is het jaarlijks terugkerende onderzoek van GITP, dat meet hoe het multiculturele klimaat in bedrijven wordt ervaren door werkgevers en werknemers. Doel van het onderzoek is het gat tussen wensen en feiten te peilen. Dit jaar werd het voor het eerst in samenwerking met DutchVersity uitgevoerd. Zij heeft een belangrijke bijdrage geleverd middels haar praktijkervaring en gerespecteerde knowhow. Het onderzoek werd uitgevoerd onder 640 managers, directieleden en werknemers.