In de discussie over mvo blijkt dat zowel het bedrijfsleven als de overheid grote waarde toekennen aan zogeheten stimuleringsmaatregelen. Daarmee beoogt men de creativiteit in bedrijven en samenleving te stimuleren zonder vooraf allerlei beperkende voorschriften op te leggen. Een mvo-publieksprijs past uitstekend in deze opzet.

Een belangrijk element in het mvo is de communicatie tussen bedrijven en de zogenoemde stakeholders. Bij de ontwikkeling van de mvo-prijs worden de relevante partijen op de drie hoofdgebieden van het maatschappelijk verantwoorde ondernemen – people-planet-profit (sociaal, ecologisch, economisch) – betrokken bij het formuleren van criteria. Daarbij valt te denken aan ondernemersverenigingen, vakbeweging en maatschappelijke organisaties. Daarmee wordt er een structureel platform voor de stakeholdersdialoog gecreëerd, zodat mvo meer verankering krijgt in de samenleving.

Als uit de eerste fase van het nu gestarte onderzoek blijkt dat er voldoende draagvlak voor het idee is te vinden, dan zal de mvo-prijs periodiek worden toegekend aan bedrijven die zich in positieve zin onderscheiden bij het nemen van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.