Een kleine twee jaar geleden, toen de pandemie alle berichtgeving domineerde, spraken verschillende instanties hun zorg uit dat men de ‘echte crisis’ niet uit het oog mocht verliezen. In die tijd overschaduwde de coronacrisis de klimaatcrisis, die net aan een maatschappelijke opmars bezig was. Het tegendeel bleek waar, getuige de vele bedrijven die zich in deze periode bij Lean & Green hebben aangemeld voor het meten en realiseren van hun CO2-reductie doelstellingen. Dit laat duidelijk zien dat het aanpakken van de klimaatcrisis wel degelijk als prioriteit wordt gezien.

Het onderwerp leeft. In het afgelopen jaar hebben we verschillende evenementen en kennissessies samen met onze partners georganiseerd die telkens goed werden bezocht. Inspirerende verhalen van deelnemers en leerzame onderbouwingen van experts kwamen langs in samenwerking met oa, Vattenfall, ABN AMRO, ING, Rabobank, BigMile, TLN, evofenedex en Joint Corridors OffRoad. Ook in 2022 gaan we onze deelnemers, maar ook nieuwe bedrijven die graag aan de slag willen met verminderen van hun carbon footprint, weer op verschillende manieren ondersteunen en inspireren.

Als verladers en vervoerders samen jullie carbon footprint meten

De logistiek dienstverlener wordt steeds vaker gevraagd om de CO2 te rapporteren aan klanten of opdrachtgevers. Verladers hebben steeds meer data nodig van de dienstverleners om de juiste analyses te kunnen maken van de logistieke footprint. Samenwerken maakt het voor iedereen makkelijker maar is nog niet zomaar gedaan.

Hoe zorg je ervoor dat je samen de reductie doelstelling nastreeft en naar de zelfde data en inzichten kan kijken? Lean & Green staat het komende jaar bedrijven tot de beschikking om met verladers en vervoerders samen het traject van meten en reduceren op te pakken. Voor elke deelnemer staat bovendien de CO2-analyse tool BigMile tot de beschikking.

Is jouw bedrijf al fit voor Europa?

De uitwerking van het Fit For 55 programma van de Europese Commissie wordt langzaamaan steeds concreter. Aan welke rapportageplichten (zoals CSRD) moet jouw bedrijf straks allemaal voldoen en wat wordt de prijs van een ton CO2? Deze ontwikkelingen hebben grote invloed op de keuzes die bedrijven nu al moeten maken. Samen met partners zoals ABN AMRO en Alfa Accountants behandelen we deze en andere thema’s tijdens verschillende webinars en evenementen. Bezoek onze eventpagina voor informatie en aanmelding.

Stroomversnelling nodig in de transitie

De toekomst is elektrisch. Of toch waterstof? Of zal het hybride zijn? Nee, biodiesel! Maar wellicht gaat alles in de toekomst wel over het spoor. Het antwoord varieert, afhankelijk van aan wie je het vraagt. Samen met partners zoals ING, Vattenfall, NKL en Joint Corridors Off-Road evalueren we gezamenlijk de uitdagingen van de energietransitie in de logistiek. Van de theoretische toekomst tot de praktische mogelijkheden van vandaag.

Dirk van der Lee, Programma manager Lean & Green NL + EU

Dit artikel is eerder gepubliceerd op de website van Lean & Green