Niek van Heijst was sinds 2003 directeur van het Wereld Natuur Fonds. Van Heijst, opgeleid als bioloog, was een gedreven natuurbeschermer. Hij werd alom gewaardeerd vanwege zijn vermogen om mensen te binden en zijn constructieve opstelling. Onder zijn leiding wist het Wereld Natuur Fonds de steun voor internationale natuurbescherming in de samenleving verder uit te bouwen en werd de organisatie afgelopen jaar het grootste ‘groene’ goede doel. Van Heijst zei over die mijlpaal: “Dit is een enorme stimulans om door te gaan met ons werk. De donateurs zijn onze opdrachtgevers”.

Niek van Heijst ging na zijn eindexamen gymnasium biologie in Utrecht studeren. Hij behaalde in 1980 zijn doctoraal in de richting vegetatiekunde en beleidsgerichte biologie. Na zijn studie ging hij werken bij achtereenvolgens de Vereniging Natuurmonumenten, de provincie Zuid-Holland en het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Van 1995 tot 2003 was hij adjunct-directeur van Staatsbosbeheer en in 2003 maakte hij de overstap naar het Wereld Natuur Fonds. Naast zijn werk vervulde hij tal van nevenfuncties op het gebied van natuur- en vogelbescherming en landschapsbeheer.

Niek van Heijst voelde zich persoonlijk verbonden met de schoonheid van de natuur. In een interview zei hij vorig jaar nog: “Als je mij aan de oever van een rivier neerzet met wat dieren erom heen, dan ben ik echt compleet gelukkig”. In datzelfde interview zei hij. “De toekomst van de natuur is iets waar we dagelijks voor moeten vechten. Het is niet zo dat de natuur vanzelf in stand blijft. Soms word je wat pessimistisch als je ziet waar het achteruit gaat. Maar aan de andere kant zie je, dat als je goed je best doet en hard werkt, je ook klinkende successen kunt behalen. Ik zie natuurbescherming als een ketting. Wij zijn de schakel die op dit moment voor de natuur in de wereld moet vechten. Als onze generatie het niet doet, dan kan een volgende generatie er niet meer voor opkomen”.

Niek van Heijst wordt zaterdag begraven. H. Hielkema, lid van de Raad van Toezicht van het Wereld Natuur Fonds, is aangesteld als gedelegeerd bestuurder ad interim.