Digitale Co-Working Space: MVO managers zijn voorzichtig optimistisch over aandacht voor duurzaamheid

Bijzondere tijden vragen om bijzondere oplossingen. Waar we normaal elke laatste dinsdag van de maand op wisselende locaties bij elkaar komen voor inspiratie en kennisdeling tijdens de ‘Duurzame Co-working Space‘, zijn we deze keer virtueel bij elkaar gekomen met 23 duurzaamheidsmanagers van verschillende sectoren zoals de bouw, zorg, e-commerce, landbouw en bloemen.

Louke Koopmans (Program Manager Duurzame Handel, Ministerie van Economische zaken) heeft de rol van moderator op zich genomen, Folkert van de Molen (Marketing Manager Sustainalize) heeft ons bijgepraat over actuele boeken en Marianne van Keep (Directeur Duurzaamheid) heeft gesproken over wat Covid-19 tot nu toe heeft betekent voor Verstegen Spices & Sauces.

De grote vraag was: welke invloed heeft Covid-19 op de duurzaamheidsambities van Nederlandse bedrijven? Het goede nieuws is dat 80% van de MVO managers ziet dat inspanningen op het gebied van duurzaamheid gelijk zijn gebleven. 10% ziet minder prioriteit omdat de focus nu meer is gericht op crisis management, dit is met name in sectoren zoals de bloementeelt, de bouw en de zorg. 10% ziet kansen, bijvoorbeeld in e-commerce, de verwachting hier is dat consumenten gaan accepteren dat het leveren van pakketjes langer kan duren. Deze nieuwe acceptatie kan de norm gaan worden waardoor webshops voor duurzamere logistiek kunnen gaan kiezen. Een ander voorbeeld is uiteraard dat thuiswerken een nieuwe norm kan worden en zo ook CO2 naar beneden kan brengen.

Op de duurzame ondernemingsagenda van bedrijven staan onderwerpen zoals welzijn versus welvaart, nieuwe mobiliteit, een nieuwe economie en waarde creatie. Voor MVO managers is het zaak te werken aan duurzame business modellen, er voor te zorgen dat je klanten mee denken over je duurzame visie. Draagvlak binnen je organisatie is voorwaarde, maar uiteraard ook een gezonde cashflow. Daarom is het ook belangrijk om naar thema’s te kijken die nu al waarde kunnen opleveren, zoals het tegengaan van verspilling of anders inkopen.

De deelnemers gaven aan dat ze de komende tijd met de volgende thema’s aan de slag gaan:

–              Het scheppen van randvoorwaarden

–              Het verminderen van CO2

–              Het tegen gaan van voedselverspilling

–              Ketenverantwoordelijkheid

Ook is er gesproken over de rol van de overheid waarbij de deelnemers van mening zijn dat het belangrijk is dat duurzame doelen geïntegreerd worden als criterium in hulp programma’s. We moeten ons blijven beseffen dat we één van de rijkste landen ter wereld zijn en dat we niet te veel  naar binnen gericht moeten worden in deze tijd maar nog steeds verantwoordelijk zijn voor mensen elders.

Al met al was de eerste digitale duurzame co-working space een interactieve sessie. MVO managers deelden mooie inzichten over het effect van Covid-19 op hun strategie. Toch positief dat in de meeste branches zowel implementatie als denkwerk voor een nieuwe toekomststrategie doorgaat.

Op 26 mei a.s. is de volgende virtuele editie van de Duurzame Co-working space voor managers duurzaamheid/MVO

Share Button