Bij de start van het debat nemen bekende Nederlanders stelling in.
De bezoekers van de website kunnen vervolgens reageren, nieuwe stellingen te poneren of mee lezen. Vertegenwoordigers uit Nederland en andere delen van de wereld discussiëren mee. Iedereen kan deelnemen aan het debat.

Laat uw mening over een gezamenlijke strategie voor een duurzame toekomst zien. Neem deel, vanaf 14 februari, aan het e-debat over duurzame ontwikkeling op www.nsdodebat.nl.