Verburg hoopt dat met een Europese grondstoffenteelt een duurzaam alternatief ontstaat voor het vervoer vanuit verre landen als Canada en Brazilië. Het Productschap en de aangesloten organisaties onderschrijven volgens Meijer ‘van harte’ de noodzaak van vermindering van de CO2-uitstoot. De diervoedersector is zich, aldus de voorzitter, intensief aan het beraden op mogelijkheden om in het kader van de kabinetscampagne ‘Schoon en Zuinig’ een bijdrage te leveren die kan leiden tot een convenant. Onderzoek dat moet resulteren in een CO2-footprint van de sector is in de maak.

Meijer waarschuwt echter dat het verleggen van grondstoffenstromen ‘een meer fundamentele onderbouwing vereist voordat er verwachtingen gewekt worden, die in de praktijk anders blijken te zijn’. Hij wijst erop dat eerst een grondige vergelijking van herkomstmogelijkheden nodig is om tot gefundeerde conclusies te komen over de meest duurzame herkomst van veevoedergrondstoffen.

Wil de zoektocht naar alternatieve grondstoffen überhaupt iets opleveren, aldus Meijer, dan is ondersteuning door de Nederlandse en Europese overheid onontbeerlijk. Nodig is wetgeving ter ‘herintroductie van veilige dierlijke eiwitten’ en ter ‘onverkorte toelating van gg-grondstoffen’. Bovendien zal er geld beschikbaar moeten komen voor innovatief wetenschappelijk onderzoek dat het mogelijk maakt ‘op Europees grondgebied alternatieve gewassen te telen’.