Eurocommissaris Bieńkowska van DG Grow (Interne Markt, industrie, ondernemerschap en MKB) heeft onlangs aangekondigd met een nieuwe strategie voor EU MVO beleid te willen komen. Dit zal, om te beginnen, een communicatie zijn die aankomende zomer verschijnt. Het is onwaarschijnlijk dat de Commissie met een grote, politieke agenda of strategie gaat komen voor MVO-beleid. In plaats daarvan wil Bieńkowska met een volledig ‘actieplan’ komen.

Deze zomer zal de Commissie naar alle waarschijnlijkheid haar geplande acties aankondigen aan stakeholders. Bieńkowska heeft aangegeven geen wetgeving te willen maken op het gebied van MVO. Hoe de nieuwe strategie precies wordt ingevuld, is nog onbekend. Het zou onderdeel kunnen worden van een ander Commissie document of een follow-up van de UN Sustainable Development Goals. In de komende maanden zal hopelijk meer duidelijk worden over wat de Commissie precies van plan is.

De Europese Commissie bevordert maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in de Europese Unie door bedrijven aan te moedigen zich aan de bestaande internationale richtlijnen en principes te houden, zoals bijvoorbeeld de UN Guiding Principles for Businesses and Human Rights, of de OECD Guidelines for Multinational Enterprises. Het huidige beleid van de Commissie is gericht op het verbeteren van: 1) de zichtbaarheid van MVO en het uitdragen van good case practices; 2) het vertrouwen in het bedrijfsleven; 3) het zelf- en medereguleringsproces; 4) het op de markt belonen van MVO; 5) openbaring van bedrijfsgegevens op sociaal- en milieugebied; 6) verder integreren van MVO in onderwijs en onderzoek; 7) nationaal- en sub nationaal MVO-beleid; 8) gelijkrichten van Europese en globale benaderingen van MVO.

In 2014 hield de Commissie een openbare raadpleging over de EU MVO Strategie (“The EU CSR Strategy 2011-2014”). Uit het grote aantal reacties van uiteenlopende stakeholders bleek dat dit onderwerp erg belangrijk was voor verschillende belangenvertegenwoordigers. Ook bleek dat het overgrote deel van de respondenten vond dat de Commissie meer zou kunnen doen op het gebied van MVO beleid. Een aangewezen aandachtspunt daarbij was de creatie van een goede balans tussen regulerende en vrijwillige maatregelen. In dit kader vond op 15 februari vorig jaar een multi-stakeholder forum plaats, waarbij de Commissie opnieuw in gesprek is gegaan met stakeholders om tot een nieuwe, verbeterende MVO strategie te komen.

VNO-NCW en MKB-Nederland zien maatschappelijk verantwoord ondernemen als een belangrijk thema. Een actiegerichte agenda van de Commissie, voortgebouwd op dialogen met stakeholders, is daarom zeer welkom. MVO beleid wordt door het bedrijfsleven getrokken, en daarom dient de Commissie nauw samen te werken met het bedrijfsleven. Daarnaast is het wenselijk dat de Commissie goed coördineert met andere departementen, zoals DG Trade. De Commissie zou bijvoorbeeld duidelijke hulp of richtlijnen moeten bieden voor bedrijven die opereren in opkomende economieën buiten de EU.