Het Deventer Ziekenhuis mocht tijdens de Zorgtotaalbeurs op 19 maart 2015 een zilveren MVO Award in ontvangst nemen. Het ziekenhuis is koploper op het gebied van duurzaam inkopen in de ziekenhuisbranche. De MVO Awards zijn een initiatief van Bidvest Deli XL. De foodservice groothandel wil een leidende rol innemen in ketenverantwoordelijkheid en zoekt daarvoor de samenwerking op met diverse stakeholders, waaronder leveranciers en klanten.

Bidvest Deli XL reikt een MVO Award uit op basis van de duurzaamheidsprestaties van haar klanten. Deze prestaties worden in kaart gebracht door middel van twee nieuw ontwikkelde duurzaamheidstools: een MVO Bedrijfsscan en een Assortimentsscreening. Door de scores van verschillende ziekenhuizen met elkaar te vergelijken wordt duidelijk hoe duurzaam de ziekenhuisbranche momenteel is en wie voorop lopen in duurzame bedrijfsvoering en inkoop. Koplopers maken kans op een bronzen, zilveren of zelfs gouden MVO Award, zodat hun inspanningen zichtbaar worden.

Het Deventer Ziekenhuis is een van deze koplopers: ruim 10% van de uitgaven aan voedsel gaat naar duurzame producten en er worden geen controversiële producten ingekocht. Marian Streppel, Operationeel Manager bij Deventer Ziekenhuis: ‘Het doorlopen van de assortimentsscreening heeft ons inzicht verschaft in het aandeel duurzame producten dat wij afnemen, zodat we weten waar we staan. De Award geeft ons de mogelijkheid met collega’s en patiënten te delen welke stappen in duurzaamheid wij tot nu toe hebben gezet.’

MVO Bedrijfsscan
De MVO Bedrijfsscan is gebaseerd op ISO 26000, de internationale richtlijn voor het implementeren van MVO in een organisatie, en bestaat uit een vragenlijst waarin alle relevante duurzaamheidsthema’s aan bod komen. Met een wetenschappelijke formule, getoetst door Wageningen University, wordt een score berekend. Daarnaast wordt getoond waar verbeterpunten zitten, zodat een organisatie op die onderdelen verder kan verduurzamen.

Assortimentsscreening
De assortimentsscreening brengt in kaart hoe duurzaam een organisatie inkoopt. Zo wordt bekeken hoeveel duurzame producten worden ingekocht. Daarop worden voor niet-duurzame producten, duurzame alternatieven geboden. Het Deventer Ziekenhuis doorliep deze screening met succes en sleepte daarmee de zilveren MVO Award in de wacht.

Ondersteuning bij verduurzaming
Bidvest Deli XL introduceerde de duurzaamheidstools begin 2015 voor de ziekenhuizen waaraan zij levert. Nu de eerste successen geboekt zijn hoeven andere klantgroepen niet lang meer te wachten. Nadie Winde, MVO Manager bij Bidvest Deli XL: ‘Een groeiend aantal klanten vraagt ons om hulp bij het verduurzamen van hun bedrijfsvoering. Om die extra service te kunnen bieden, hebben wij ons toegelegd op de ontwikkeling van tools waarmee een klant kan meten hoe duurzaam zijn bedrijfsvoering is. Onze horeca-klanten kunnen later dit jaar gebruik gaan maken van de tools. Ook gaan wij door met het ontwikkelen van nieuwe duurzaamheidstools, om klanten nog beter te kunnen ondersteunen bij verduurzaming.’