Net voor het bezoek van Sinterklaas, heeft Del Monte telefonisch contact gezocht met fairfood; het was uitgelekt dat Sinterklaas onderweg was. Del Monte heeft toen medegedeeld de fairfood fairness vragenlijst zo spoedig mogelijk (ingevuld) terug te zullen sturen. Fairfood heeft Del Monte geadviseerd het gesprek met Sinterklaas openlijk aan te gaan, dit is echter niet gebeurd. Sinterklaas werd niet toegelaten. Daarom sprak Sinterklaas Del Monte toe door de megafoon, waar hij een gedicht voorlas (zie gedicht onderaan het persbericht).

De politiek stelt in principe dat de consument zelf informatie over duurzaamheid moet opvragen bij bedrijven en dat extra regelgeving niet nodig is. Openheid van bedrijven is hierbij van groot belang. Namens de consument stuurde fairfood afgelopen juni vragenlijsten naar 165 bedrijven die bij elkaar 1200 merkproducten vertegenwoordigen. Met deze resultaten wil fairfood inzage geven in de eerlijkheid van merkproducten. Er wordt onder andere gekeken naar kinderarbeid, milieuvervuiling en corruptie. Als bedrijven geen openheid verschaffen, dan kunnen consumenten geen weloverwogen keuze maken. Daarom riep fairfood de hulp van Sinterklaas en zijn Pieten in. Door deze ludieke actie wil fairfood duidelijk maken dat bedrijven transparanter moeten worden en meer informatie moeten prijsgeven.

Gedicht van Sinterklaas aan Del Monte

De Sint is vandaag speciaal naar Bleiswijk uitgeweken,

Want hij is over de producent Del Monte absoluut niet te spreken

Fairfood heeft door middel van een questionnaire vragen aan Del Monte gesteld,

En heeft hier vervolgens nog diverse keren achteraan gebeld

De vragen gingen over de vervaardiging van de ingeblikte ananas,

De stichting wilde weten op welke manier dit geproduceerd was

Maar tot fairfoods zeer grote spijt,

Bood Del Monte over de vervaardiging geen duidelijkheid

Fairfood vindt dat consumenten het recht hebben om te weten,

Wat de oorsprong is van de producten die zij dagelijks eten

En om er voor te zorgen dat de producent hen dit vertelt,

Heeft fairfood een zeer uitgebreide questionnaire opgesteld

Deze is op een groot aantal voedselproducenten afgevuurd,

Maar niet alle producenten hebben de questionnaires teruggestuurd

Dit betrof ook Del Montes ananas in blik,

Ondanks diverse telefoontjes en brieven, gaf deze producent geen kik!

En het niet terugsturen van de fairfood fairness questionnaire,

Maakt de ingeblikte ananas per definitie UNFAIR

Want als producenten geen openheid geven van hun zaken,

Hoe kun je als consument dan een weloverwogen keuze maken?

Gelukkig zijn er ook producenten die wel informatie geven,

En naar honger- en armoede bestrijding in ontwikkelingslanden streven

Maar omdat Del Monte de questionnaire niet heeft geretourneerd,

Is de consument wat betreft ‘ananas in blik’ onvoldoende geinformeerd

Het is mogelijk dat het door foute omstandigheden is ontstaan,

En zonder duidelijke informatie van Del Monte is dit niet na te gaan

Daarom wil fairfood dat de consument dit product vermijdt,

Omdat de kans bestaat dat het tot meer honger in ontwikkelingslanden leidt

En misschien is deze bewering wel totaal onterecht,

Maar dat weten we pas zeker, als Del Monte dit weerlegt

Tot die tijd raadt fairfood consumenten aan,

Om voor de faire ananas in blik van Dole te gaan.

Want Del Monte heeft van fairfood ontzettend veel kansen gehad,

Maar nu zijn fairfood en Sinterklaas het samen zat

Del Monte: jouw manier van handelen is absoluut niet okay:

Daarom stop ik je in de zak en neem ik je voor straf naar Spanje mee!